Bygga bro

En motorvägsbro över E4:an eller cykelöverfart över ån. Vi har kunskapen att bygga över land och vatten – i obanad terräng eller i störningskänslig storstadstrafik.

Kunskapen som bygger bron

Från cykel- till motorvägsbro

Vi bygger den lilla gångbron till den stora motorvägsviadukten

Konstruktioner i betong, stål och trä

Alla typer av broar – i betong, stål, trä och i form av samverkanskonstruktioner.

Lätt att arbeta rätt

Eftersom vi har all brokompetens inom företaget kan vi skapa effektiva och kostnadsoptimerade projekt. Det ska vara lätt att arbeta rätt.

Optimerat brobygge

Som specialister på att anlägga och underhålla vägar är vi även experter på att bygga broar. Ofta gör vi det i nära samarbete med Trafikverket – vår största kund. Tillsammans anlägger vi viadukter, motorvägsbroar, ramper, järnvägsbroar, gång och cykelöverfarter och mycket mer. Och vi arbetar lika obehindrat i betong, stål, trä som i olika samverkanskonstruktioner.

Stora och små broar

Eftersom vi är verksamma i en del av världen med varierad topografi med många vattendrag, berg och dalar har vi många tillfällen att förfina vårt hantverk. Under åren har vi samlat på oss erfarenhet av att bygga broar över land och vatten. Från de allra minsta stål- och träbroarna med en spännvidd på två meter till de riktigt stora betongkonstruktionerna med 100-tals meter mellan stödpunkterna. Och självklart gör vi även de mindre jobben – vägtrummor, rörbroar etc.

Samverkande kunskap

Att bygga en bro är ett komplicerat projekt. Tillsammans med oss på Svevia får du som uppdragsgivare full utväxling på vår erfarenhet och kunskap. Vi gillar att ta ett helhetsansvar för projekten där vi får möjlighet att visa på vår innovationskraft och yrkesskicklighet. Beroende på upphandlingsform erbjuder vi allt från konstruktion och projektering till färdig bro.

Specialistteam

För att kunna ligga i framkant av utvecklingen har vi dessutom skapat speciella teknikteam som arbetar över hela landet med bland annat berg, avancerade betongkonstruktioner och marksanering. Vi utför komplexa grundläggningsarbeten med allt vad det innebär av markarbeten, sprängning, schaktning, spontning, pålning. Vi formsätter, armerar och gjuter alla typer av stödmurar och broar – ovan och under vatten. Över tid kan vi också hjälpa till med broreparationer och förebyggande underhåll.

Helhetsleverantör

Eftersom vi har all leveranskapacitet i huset har vi bästa tänkbara förutsättningar att knyta ihop och optimera alla delmoment i byggprocessen – allt för att öka kostnadseffektiviteten och vässa byggkvaliteten. När en bro är klar färdigställer vi dessutom området runt omkring – gör terrasseringar, fixar ytbehandlingar, asfalterar, sätter upp staket, räcken, skyltar och belysning. Om så önskas målar vi även vägmarkeringar och fräser räfflor i körbanan.

Vinnande logistik

Vi vet också hur man organiserar och sätter upp en arbetsplats på bästa sätt – när det fysiska landskapet är utmanande eller då trafikmiljön är rörig och tuff. Det senare handlar mycket om att använda smart logistik och ändamålsenliga trafikanordningar för att styra trafikströmmar och se till att arbetsplatsen blir säker för såväl trafikanter som medarbetare.

Vårt servicekoncept

Uppdrags-, total- eller funktionsentreprenad? Välj den entreprenadform som passar ditt uppdrag bäst. Och för att maximera nyttan är vi alltid öppna för ännu närmare samarbeten - via exempelvis partnering.

Det här kan vi hjälpa dig med:

 • Geoteknisk analys
 • Konstruktion/projektering/metodval
 • Markarbeten
 • Sprängning
 • Pålning
 • Schaktning
 • Spontning
 • Betongarbeten
 • Stålarbeten
 • Träkonstruktioner
 • Rörbroar
 • Stödmurar
 • Ytbehandling och tätning
 • Asfaltering
 • Vägräcken, stängsel, plank
 • Bullerplank
 • Vägmarkering, Skyltar
 • Trafikanordningar

Det här kan vi också göra:

 • Broreparationer
 • Förebyggande brounderhåll

En bärande serviceidé

Svevia utför broreperation

Svevia reparerar alla typer av broar och tillhörande betongkonstruktioner. Vi bilar och fräser, armerar och gjuter, blästrar och målar.

En bro behöver extra omvårdnad

Svevia underhåller broar Foto Hanna Teleman

Vi underhåller brokonstruktioner och ser till att de håller längre och att du slipper onödiga reparationer. Ytterst handlar allt om säkerhet.

Lång erfarenhet av att underhålla broar

Uppdraget gäller reparationer, drift och underhåll av broar i Västra Götalands län, Skaraborgsområdet.

Kontakta oss för rådgivning.