Arbetsområden

På Svevia finns många olika arbetsområden med cirka 100 olika befattningar. Vi jobbar med allt från anläggning och drift av vägar, broar, järnväg till sanering, parkskötsel och trafiksystem.

Vilken är din starka sida?

Inom Svevia delar vi med oss av varandras kunskaper och erfarenhet – till kollegor, kunder och leverantörer. Här kan du se vad du kan arbeta med inom Svevia.

Anläggningsarbetare

Utför väg- och markarbeten som till exempel mark-, VA-arbeten, stensättning och ytskiktsarbeten.

Arbetschef

Ansvarar för ett arbetschefsområde som oftast är ett geografiskt område. Leder och planerar.

Arbetsledare

Leder, planerar och följer upp det dagliga arbetet. Hanterar kunder, underentreprenörer och egna medarbetare.

Läs mer om rollen som arbetsledare här

Arbetsmiljöingenjör

Svevias interna arbetsmiljöexperter. Stödjer organisationen inom arbetsmiljöområdet.

Beläggningsarbetare

Utför beläggningsarbete (asfalt- och emulsionsarbete, fräsning av asfalt och grus med mera).

Betongarbetare

Utför betongarbeten till exempel formbyggnad, armering, betongarbete och förstärkningsarbeten.

Entreprenadingenjör

Medverkar i projektets alla skeden som till exempel marknadsföring, kalkylering, uppföljning och planering.

Inköpare

Arbetar med inköpsfrågor (förfrågningsunderlag, offerter, utvärdering, upphandlingar med mera).

Kalkylingenjör

Skapar anbud. Beräknar kostnader för arbete/material i anbud med mera.

Laboratorietekniker

Genomför mätningar, provtagningar och haltbestämningar. Gör kvalitativa och kvantitativa mätningar och bedömningar, utför provtagningar i olika preparat. Riggar upp, trimmar och kalibrerar provutrustning, mätinstrument o dyl. Utför kemiska och/eller biologiska haltbestämningar. Sammanställer och presenterar resultaten i tabell eller diagram.

Mätchef

Samordnar mätningsarbetet i ett eller flera projekt. Ansvarar för uppmätning och reglering av mängder mot beställare.

Mätningstekniker

Sköter utsättning, inmätning och uppmätning i projekt och entreprenader. Jobbar med totalstation och GPS.

Parkarbetare

Utför park- och grönytearbeten som till exempel plantering av växter, trädbeskärning, gräsklippning med mera.

Platschef

Ansvarar för att erhållna uppdrag genomförs enligt Svevias riktlinjer och krav. Har personal- och resultatansvar och ansvarar även för marknadsbevakning.

Läs mer om rollen som platschef här.

Projektingenjör

Ingår i projekt-/platsorganisation med ansvar för tidplanering, ekonomisk uppföljning och avstämning samt kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbete. Arbetar i ett eller flera projekt samtidigt och rapporterar direkt till platschefen för respektive projekt. Driver och medverkar i förbättringsarbete, utveckling och implementering av ledningssystemet. Leder och medverkar i interna revisioner. Bevakar sitt ämnesområde och ansvarar för att ny information sprids i organisationen.

Reparatör

Utför reparationer, monterar, installerar och underhåller olika typer av utrustning.

TA-ingenjör

Upprättar digitala trafikanordningsplaner (så kallade TA-planer), granskar och utför kontroll av TA-planer.

Teknikutvecklingsingenjör

Specialist. Stödjer linjeverksamheten operativt inom ett visst tekniskt område.

Träarbetare

Utför träarbete inom anläggning och byggnation enligt beställningar och krav. Använder och sköter tekniska hjälpmedel så att utfört arbete uppfyller ställda krav.

Uthyrare

Hyr ut redskap, verktyg, fordon och annan utrustning.

Verksmaskinist

Övervakar och sköter driften av asfaltsverk, emulsionskvarnar och färgfabrik.

Vägarbetare

Utför drift och underhållsarbete till exempel vägservice, TA-arbeten, halk- och snöbekämpning, tvättning och montering av vägskyltar, slåtter av dikesrenar, räckesarbeten, röjning och markarbeten av skiftande slag.

Läs mer om rollen som vägarbetare här.

Vägmarkerare

Utför trafiklinjemålning enligt beställningar och krav. Använder och sköter tekniska hjälpmedel så att utfört arbete uppfyller ställda krav.

Lediga jobb på Svevia

Genom tydliga prestationsmål och krävande arbetsuppgifter får du möjlighet att utvecklas och göra skillnad. Här hittar du vår aktuella jobblista.

Se alla lediga tjänster

Relaterade sidor

Läs mer om hur det är att jobba på Svevia.

Trainee och student

Hos oss får unga talanger utrymme att utvecklas och göra karriär. För dig som lockas av en utmanande vardag i en spännande miljö finns det gott om möjligheter.

Dina möjligheter

Vi erbjuder dig en utmanande vardag. Med tydliga prestationsmål och krävande arbetsuppgifter får du utrymme att vässa din spetskompetens och göra skillnad.