Trygga Vägar-
för en mer inkluderande vägbransch

Utbildning och praktik inom Svevia Division Drift

Jämnställdhet och mångfald. Foto Fredrik Schlyter

Inkludering en framgångsfaktor

På Svevia är vi övertygade om att mångfald, inkludering och jämställdhet skapar ett bättre arbetsklimat och bidrar till framgång. En bra blandning av individer, kvinnor och män, svenskfödda och invandrare, gammal och ung, kan tillsammans uppnå en högre effektivitet och må bättre.

Svevia startar initiativ för en inkluderande vägbransch

Svevia har i samarbete med Stockholms stad, tagit fram programmet Trygga Vägar.
Ett initiativ som främst ska förbereda och erbjuda nyanlända och arbetslösa ungdomar en framtid i vägbranschen.

– Vägbranschen har stora rekryteringsutmaningar vilket gör att vi behöver tänka nytt och bredda vår rekryteringsbas för att bättre ta vara på de kunskaper, erfarenheter och människor som finns i hela vårt samhälle. Vi har också en ambition om att Svevias medarbetare ska spegla det samhälle som vi verkar i, säger Olle Öberg, chef division Drift, Svevia.

Därför har Svevia, som en del i ett jobbpartnerskap med Arbetsgivarsamverkan i Stockholms stad, tagit fram utbildningen Trygga Vägar. Initiativet riktar sig främst till nyanlända och arbetslösa som av olika anledningar har svårt att få in en fot på arbetsmarknaden. Intresset för programmet har varit stort och när Arbetsgivarsamverkan och Svevia bjöd in till rekryteringsträff på Kista unga Jobbtorg i januari anslöt omkring 100 personer.

I början av februari påbörjade 15 utvalda deltagare det skräddarsydda programmet Trygga Vägar, som till stor del består av certifieringsutbildningar som krävs för en anställning i vägbranschen. Efter utbildningsdelen kommer deltagarna att genomföra fyra veckors arbetsplatspraktik inom Svevias driftverksamhet i och omkring Stockholm.

– Jag är glad och stolt över att vi startat upp det här initiativet och har stora förhoppningar om att vi efter genomfört program ska kunna erbjuda flera av deltagarna en anställning i Svevia, säger Olle Öberg, chef Division Drift i Svevia.


Fakta om Arbetsgivarsamverkan

Arbetsgivarsamverkan på arbetsmarknadsförvaltningen i Stockholms stad arbetar aktivt och samverkar med Stockholms näringsliv och arbetsgivare. Det innebär att företag och organisationer kan teckna jobbpartneravtal med staden och bidra med bland annat kompetensväxling, erbjudande av praktikplatser och att vara medverka på rekryteringsevent. Stockholms stad bekostar och deltar också i arbetet med att utforma utbildningar utifrån kompetensbehov. Jobbpartnerskap är en del av​ Integrationspakten.​


Om Trygga Vägar

 • 15 deltagare
  (100 personer kom på infoträff)​
 • Programmet pågår i totalt 9 veckor under februari-april 2020​
 • 5 veckor utbildning, certifieringsutbildningar som behövs för att jobba inom vägbranschen. ​
 • 4 veckor praktik på Svevias arbetsplatser ​
  i och omkring Stockholm​
 • Maskinpraktik i samarbete med
  Aebi Schmidt​
 • Rekryteringsprocess påbörjas efter praktikperiod​
 • Initiativet riktar sig främst till nyanlända och arbetslösa som av olika anledningar har svårt att få in en fot på arbetsmarknaden​

 I samarbete med arbetsgivarsamverkan Stockholms Stad

Ansvarsfullt företagande

Hållbarhet i Svevia Foto Patrick Trägårdh
Hållbarhet

Vårt agerande är avgörande för Svevias möjlighet att verka. Att vi sköter verksamheten på ett i alla avseenden ansvarsfullt sätt är en
förutsättning för goda relationer till våra kunder, medarbetare och andra viktiga intressenter och därmed för Svevias framgång.

Stora utvecklingsmöjligheter

Utbildning och ledarskap inom Svevia
Vår historia

Läs mer om dina utvecklingsmöjligheter och Svevias strategiska mål för ledarskap.

Vår kärnverksamhet

Svevias organistion Foto Patrick Trägårdh
Organisation

Svevia bedriver verksamhet över hela Sverige. Verksamheten är indelad i divisioner: Drift, Anläggning, Industri, Maskin och Fastighet.