Svevia Innovation Lab - Digital affärsutveckling genom delaktighet

Artikel bild

Fakta

KATEGORI

Innovation och utvecklingsprojekt

KORT OM PROJEKTET

Nätverk för ökad innovationskraft och en mer hållbar bransch

DELTAGARE

Representanter från Svevias tre divisioner, nuvarande traineer och koncernstaber

PROJEKTTID

Inleddes 2017

För att snabbare kunna driva förändring och generera nya idéer satsar Svevia på delaktighet genom Svevia Innovation Lab, en strategisk innovationssatsning med start-up modell som förlaga. Satsningen inleddes hösten 2017 och inkluderade medarbetare inom Svevias tre divisioner och avdelningen för Digital affärsutveckling.

Under de första sex månaderna genererades över hundra förslag på förändringar inom Svevia som kan leda till höjda intäkter, kostnadsbesparingar, säkerhetsstärkande samt varumärkesbyggande innovationer. Fyra av de idéer som togs fram har valts ut för vidare utveckling och realisering under kommande år. Utvecklingen sker genom ett nätverk med representanter från Svevias tre divisioner, nuvarande traineer och koncernstaber.

Företagskultur där idéer får växa

För Svevia är det viktigt att vi skapar forum och samarbetsytor där olika verksamheter inom Svevia arbetar tillsammans. Vi vet att medarbetare som har olika erfarenheter och perspektiv utmanar varandra att tänka nytt och komma på fler idéer. Det bidrar till att bygga en företagskultur där nya idéer får möjlighet att växa.