Jordtvätt
- så funkar den

Med Svevias mobila jordtvätt kan vi effektivt sanera förorenad jord. Tvättens olika delar är placerade i containrar som enkelt flyttas med hjälp av lastbilar - därmed blir saneringsarbetet effektivt och etableringskostnaden låg.

Med en mobil jordtvätt spar du både på ekonomi och miljö. Jordtvätten sanerar förorenad jord effektivt då den etableras snabbt. Kontakta oss idag.

Vill du göra en offertförfrågan? Klicka här för att kontakta oss!

Sanering av förorenad jord med mobil jordtvätt

Med Svevias mobila jordtvätt sparar du både på ekonomin och miljön. Den mobila jordtvätten är specialbyggd för att kunna etableras snabbt. Etableringskostnaden blir låg och behandlingen kan komma igång snabbt. Läs mer om hur den mobila jordtvätten fungerar:

1. Den förorenade jorden grävs upp av en grävmaskin och placeras i en hög.

2. En hjullastare hämtar jorden och lägger den i tvättens matarficka.

3. Jorden matas in i en tank där den blandas med vatten. Därefter utsätts den för högt tryck som gör att föroreningar skrubbas bort och hamnar i vattnet.

4. Jorden delas upp i två fraktioner, en grov och en fin. Vattnet från den grova fraktionen sållas bort via ett avvattningsdäck. Den rena jorden matas ut och läggs i en hög. Efter kontroll används den för återfyllning.

5. Vattnet från avvattningsdäcket och de fina partiklarna pumpas till separatorn. Efter att ett kemiskt ämne tillsatts klumpar små partiklar och en del föroreningar ihop sig och faller ner till botten. Det som blir kvar efter att vattnet separerats kan behandlas ytterligare eller köras på deponi.

6–7. Vattnet renas via olika filter.

8. Vattnet samlas i en vattentank. Vattnet pumpas vid behov tillbaka in i systemet.

9. Elcontainer. Härifrån styrs arbetet.


Mobil jordfräsSå fungerar Svevias mobila jordtvätt

Har du frågor eller vill ha ett kostnadsförslag?Kontakta:

Marie Eriksson

040 - 28 83 73

marie.eriksson@svevia.se

Sanering av mark på Frösön som blivit förorenade av flygbränsle. Foto: Patrick Trägårdh

Biologisk sanering

Spill av flygbränsle förorenade området. Genom att tillföra naturliga jordbakterier direkt i marken, kan jorden biologiskt renas från föroreningar.

Svevia sanerade marken kring den gamla gasverket i Kristianstad.

PAH och cyanider

PAH och cyanider hittades i marken kring gamla gasverket i Kristianstad. Hela 54 000 ton förorenade massor måste nu schaktas upp och fraktas bort för att marken ska bli användbar igen.

Läs om fler av Svevias projekt

Markförberedande arbeten

Svevia sanerar marken från föroreningar när det nya området Norra Djurgårdsstaden i Stockholm, fortsätter ta form