Webbinarium marksanering

Se webbinarium som anordnats inom Svevias marksaneringsverksamhet.

Behandla förorenad jord smartare.
28 maj 2020.

Ett webbinarium om att rena jord från bland annat olja, metaller eller PFAS

Värdet med samverkan i sanerings­entreprenader.
15 april 2021

Ett webbinarium om samverkan och partnering i saneringsentreprenader.

Fler tjänster inom sanering av mark och vatten

Läs mer om vad vi kan erbjuda inom sanering av mark och vatten

Utredning, sanering och miljökontroll

Vi kan hjälpa till med hela kedjan från utredning och markundersökning till sanering och myndighetskontakter.

Behandling av förorenad jord

Genom biologisk behandling av förorenade jordar minskas föroreningshalten så att jorden kan återanvändas och behovet av att ta fram nytt material minskar.