Förorenade massor

Omfattande tillstånd med möjlighet att ta emot många olika typer av restprodukter för behandling och återvinning.

Svevia tar emot förorenade massor. Foto: Serny Pernebjer

Från utredning om förorening till en plats att njuta av

Utredning och åtgärdsförslag

Miljöhistorisk inventering, markundersökning och åtgärdsförslag.

Saneringsåtgärder

Arbetsledning,selektiv schakt, vattenrening, transporter och logistik.

Behandling av förorenade massor

Massorna renas på plats eller körs till någon av våra efterbehandlingsanläggningar.

Miljökontroller och dokumentation

Myndighetskontakter, fältanalyser, klassning av massor, slutrapportering.

Mottagning och behandling av förorenade jordmassor

Flera av våra efterbehandlingsanläggningar har omfattande tillstånd, som gör det möjligt att ta emot många olika typer av restprodukter för behandling och återvinning. Exempel på sådana restprodukter är sandningssand, betong, tegel, asfalt, parkavfall, gatubrunnsslam, tvättränneslam. Möjligheterna slutar inte där. Kontakta oss, så får du veta mer om vad vi kan erbjuda på respektive anläggning.

Svevia har åtta egna anläggningar med tillstånd att ta emot och behandla förorenade massor. Men eftersom vi samarbetar med andra aktörer kan vi hjälpa till med mottagning på ännu fler platser. Vi jobbar med flera behandlingstekniker som till exempel jordtvätt och biologisk behandling. Därigenom kan vi behandla många olika typer av föroreningar. Kontakta oss och berätta om ditt projekt, så hjälper vi dig att hitta en lösning!

Mobil utrustning

Många av våra behandlingstekniker kan utföras på plats inom det förorenade området. På så sätt kan kostsamma och miljöbelastande transporter undvikas och materialet återanvändas direkt på plats. Något som både gynnar projektets ekonomi och miljön.

Efterbehandlingsanläggningar

 • Svapavaara
 • Piteå (Öjebyn)
 • Umeå
 • Bollnäs
 • Eskilstuna
 • Tofta
 • Ljungby
 • Ystad
Vi erbjuder också
 • Åtgärdsutredning och - förslag
 • Hjälp med myndighetskontakter
 • Miljökontroller, provtagning, lab- och fältanalys, klassning av material
 • Dokumentation och rapportering
 • Arbetsledning i förorenade områden
 • Logistik och transport
Blanketter
Svevia tar emot förorenade massor. Foto: Patrick Trägårdh

Här hittar du oss

Tillstånd, adress och koordinater.

Film om jordtvätt

Se filmen om hur vår mobila jordtvätt fungerar.

Vi hjälper dig att välja den bästa behandlingsmetoden. Foto: Serny Pernebjer

Metodval för sanering

Vi föreslår metod efter rådande förutsättningar.

Vill du göra en offertförfrågan? Klicka här för att kontakta oss!