Finansiella rapporter - arkiv

Här hittar du tidigare delårsrapporter mellan åren 2009 till 2018.

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Relaterade sidor

Läs mer om vad vi gör och vilka Svevia är.

Ledning

Se vilka som ingår i Svevias ledning.

Styrelse

Svevias styrelse består av sju bolagsstämmovalda ledamöter samt av två arbetstagarrepresentanter med en suppleant för en av dessa. Läs mer om Svevias styrelse.