Sanering av mark och vatten

Förorenade platser kan, när de är sanerade komma till bättre, klokare och mer lönsam användning. Vi hjälper bland annat till med med sanering av mark, vatten och sanerar förorenade områden inför kommande byggprojekt.

Sanering - vi hjälper dig att sanera förorenade platser

Specialister på att sanera förorenade områden

Förorenad mark och förorenat vatten är ofta ett resultat av tidigare miljöfarlig verksamhet. Det kan till exempel handla om gamla och nedlagda industritomter där sanering är nödvändig för att kunna bygga nytt på platsen. Svevia har lång erfarenhet av olika typer av saneringsuppdrag och använder sig av flera olika metoder utifrån förutsättningarna på platsen.

Vi erbjuder olika typer av anläggningar och metoder för sanering av förorenat vatten. Med mobila vattenreningsanläggningar behandlar vi och sanerar vatten på plats i det förorenade området. Vi erbjuder även större platsbyggda anläggningar då behovet finns.

Vi hjälper dig med allt. Från att ta reda på om området är förorenat, till sanering, uppföljning, slutrapport och efterkontroller. När saneringsarbetet är avslutat har vi även resurser för att hjälpa till med mark- och anläggningsarbeten - på så sätt kan vi hjälpa till hela vägen, och återställa ytor eller hjälpa till att bygga upp och skapa en ny miljö på platsen.

Sanering - Behöver du rådgivning eller önskar du ett kostnadsförslag? Kontakta våra specialister.
Kontakta våra specialister

Vi hjälper dig med sanering och åtgärdsförslag. Behöver du rådgivning eller önskar du ett kostnadsförslag? Kontakta våra specialister.

Marksanering - Vi hjälper dig med sanering av förorenad mark

Giftfri mark

Förorenad mark oftast ett resultat av tidigare miljöfarlig verksamhet. Vi skapar nya möjligheter för platser som förtjänar ett bättre öde.

Förorenat vatten - Vattensanering av förorenade områden

Rent vatten

Rent vatten ska vara en självklarhet. Föroreningar från luft och mark påverkar ofta grundvatten, sjöar och vattendrag.  Vi har lång erfarnhet av vattenrening och att hantera olika typer av föroreningar i vatten.

Förorenade massor - Hantering av förorenade shacktmassor

Återvinning

Vi hjälper till med hantering av förorenade massor och schaktmassor. Våra efterbehandlingsanläggningar har omfattande tillstånd med möjlighet att ta emot många olika typer av restprodukter såsom jord från saneringsuppdrag, sandningssand, betong, asfalt och tvättränneslam.

Saneringsmetoder av förorenad mark och vatten

Våra metoder

Varje uppdrag är unikt. Vi anpassar saneringsmetoderna för just de förutsättningar som finns på platsen och som projektet behöver. Kontaka oss för rådgivning och svar på vilka saneringsmetoder som lämpar sig för ditt uppdrag.

Markundersökning - Miljökontroll och undersökning av mark

En helhetslösning

Svevia har lång erfarenhet av sanering av förorenade områden och kan hjälpa till med hela kedjan från utredning och markundersökning till sanering och myndighetskontakter.

Nyfiken på vad vi gjort tidigare?

Här kan du ta del av våra referensprojekt.