Grundläggning

Vi är specialister på arbeten inom grundläggning, pålning och spontning och grundlägger för alla typer av bygg- och anläggningsprojekt – oavsett var i Sverige du befinner dig.

Svevia utför grundläggningsarbeten övr hela landet

Vårt erbjudande - från grunden

Vilka vi är

Vi är en sammansvetsad grupp med kompetens för alla typer av grundläggningsarbeten. I alla våra uppdrag erbjuder vi en lyhörd platsorganisation som uppvisar stort engagemang och positiv attityd.

Vad vi gör

Vi erbjuder alla typer av grundläggningsuppdrag, från pålning och spontning till geoteknisk rådgivning, smidesarbeten och uthyrning av spont och balk. Efter avslutat grundläggningsarbete ska både vi och kunden vara nöjda – det är vår definition på ett lyckat projekt.

Våra grundläggningsmetoder

Olika förhållanden och underlag kräver olika grundläggningstekniker och metoder. Vi har bland annat kompetens inom spontkonstruktioner, pålning och förankring. Här nedan kan du läsa mer om några av de metoder och tekniker vi arbetar med.

Vad är grundläggning?

Ytterst är det grundläggningen som styr livslängden för de byggnader eller konstruktioner som ska bäras upp av underlaget. Vi pålar, spontar, gräver, schaktar och anlägger stödkonstruktioner. Samtidigt lägger vi rör för vatten, avlopp och fjärrvärme. Sedan formsätter, armerar och gjuter vi en stadig grund.

Trafikanordning. Trafiksäkerhet för vägarbete och trafikanter. Foto: Fredrik Schlyter

Allt inom berg och tunnlar

Vi utför uppdrag inom bergsprängning, bergförstärkning, skrotning och bergrensning.

Svevia hyr ut spont och balk

Kontakta oss för beställning

Svevia erbjuder uthyrning av spont och balk i Göteborg- och Stockholmsområdet.

Svevia utför spontningsarbeten.

Spontlösningar för dina behov

Slagen spont, Berlinerspont eller Borrad tätspont - på Svevia har vi stor erfarenhet av att utföra olika typer av spontlösningar.

Svevia anlägger hamn och kaj. Bild från Värtahamnen, Stockholm.

Vi lägger grunden för hamn och kaj

Vi på Svevia har bred erfarenhet av att utföra projekt i marin miljö som innehåller spontnings- och pålningsarbeten.

Svevia hyr ut spont och balk

Ett resultat du kan lita på

Vi utför alla typer av förankringar - läs mer om vad vi kan erbjuda.

Svevia utför pålningsarbeten.

Säker pålning med hög kvalitet

Svevia erbjuder säkra pålningsarbeten med hög kvalitet, med pålar i stål, betong och trä.

Dubbelspår i Gamla Uppsala, Svevia, Järnvägar. Foto: Maria Rosenlöf

Ett utmanande projekt i tät bebyggelse

2013-2017 anläggs dubbelspår genom Gamla Uppsala - ett av Svevias största projekt någonsin.

Svevia lägger grunden för SEB. Foto: Patrick Trägårdh

Svevia lade grunden för SEB:s kontor

När SEB bygger ett nytt kontor i Arenastaden är det Svevia som utför alla grundläggande markarbeten och gjuter grunden.

Svevia, kvalitet och geoteknik, grundläggning.

Välj rätt lösning från början

Svevia har gedigen erfarenhet av att planera och utföra grundläggningsarbeten med hög kvalitet.

Kontakta oss för rådgivning eller kostnadsförslag.