GPS-optimering av plogrutt

- Göteborg

GPS-optimering av plogrutt

- Göteborg

I Göteborg får åkaren hjälp av specialiserade gps-skärmar – de har hela tiden tillgång till uppdaterade körsträckor och gps:en leder dem rätt.

Ruttoptimeringen är ett pilotprojekt i samverkan med SBUF (Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond) och Trafikverket..

GPS optimerar åkarens plogrutt

– Till skillnad från en vanlig gps som räknar om din körsträcka och kan ange nya alternativa vägar om du kör fel, så styr den här gps:en tillbaka dig på den i förväg planerade rutten, förklarar Linus Blomlöf, kalkylingenjör på Svevia, som är den som kommit på och utvecklat idén.

Effektivisering som når hela vägen fram

– Det här är ett verktyg som effektiviserar arbetet. Vi har länge haft högt fokus på ruttoptimering i Svevia, men saknat ett system för att få ut rutterna till dem som ska utföra åtgärden. Nu slipper arbetsledningen sitta och handrita kartor. Vi når hela vägen fram. Från kalkyl och stab genom arbetschefer och platsorganisation ut till leverantörerna som utför våra uppdrag. Med ett förfinat instrument för planering skapas möjlighet att undvika viten eller krav från kunden att sätta in fler plogresurser. Det är viktigt att vi minskar utsläppen och ger våra leverantörer bra förutsättningar att utföra sina uppdrag.

– En plogsträcka som planeras utifrån en karta kan se bra ut i teorin men kanske inte alltid fungerar praktiskt. Därför måste det finnas någon lokalt på driftområdet som driver arbetet och för dialogen med chaufförerna.

GPS:en testas i pilotprojekt

Tekniken testas i ett pilotprojekt på driftområde Göteborg i samarbete med Trafikverket och SBUF, Svenska Byggbranschens utvecklingsfond. Andreas Bäckström, entreprenadingenjör på Svevia i Göteborg, berättar att mottagandet är mycket positivt.

– Alla tycker att det här konceptet är bra. Våra chaufförer är mycket nöjda och engagerar sig genom att komma med förslag på förbättringar. Det här förbättrar deras arbetssituation och minskar stressen för att inte minnas sin plogrutt eller missa någon sträcka. Det är framförallt i tätbebyggda områden som gps:en gör skillnad.

– För en åkare som snöröjer på E6:an i båda riktningarna är det enkelt. Det är i de tätbebyggda områdena som den här utvecklingen kan göra verklig skillnad.

Fakta

Kategori
Drift och underhåll

Uppdrag 
Vinterunderhåll 

Kund 
Trafikverket  

Plats 
Göteborg

Entreprenör 
Svevia

Utmaning
Att ge våra leverantörer bra förutsättningar att utföra sina uppdrag och samtidigt effektivisera uppdragen och minska såväl kostnader som miljöpåverkan.

Svevia gör din vinterväg säker och framkomlig. Foto: Patrick Trägårdh

Trygga och säkra vägar håller Sverige rullande. Varor som fraktas och människor som längtar efter varandra. Vi röjer snö och halkbekämpar för att du ska komma fram.

Kontakta vårt platskontor. Foto: Patrick Trägårdh
Rådgivning och åtgärdsförslag

Vad behöver din väg för att den ska hålla länge? Vi kommer ut till dig, inspekterar och ger förslag.