Uteservice. Allt vi gör runt din fastighet.

Vi erbjuder allt från vinterunderhåll och mark- och grönyteskötsel till asfaltering och nyanläggning av exempelvis gräsmattor och rekreationsytor.

Boka expertsamtal

Renhållning

Sopning, tömning av sopkärl etc.

Vinterunderhåll

Snöröjning, halkbekämpning, sopsaltning

Sandupptagning

Sopning, bortforsling

Gräsklippning

Klippning, kantskärning, toppdressning

Plantering

Träd, buskar, perenner, vår-, sommar- och höstblommor

Ogräsrensning

Mekanisk ogräsbekämpning

Häckklippning

Formklippning, underhållsklippning

Beskärning

Buskar, träd

Slyröjning

Slyröjning, gallring

Trädfällning

Med eller utan arborist

Beläggningsunderhåll

Asfalt, sten- och plattsättningar, vägmarkering

Monteringsarbeten

Julgranar, cykelställ, julbelysning, skyltar

Rabatter & gräsmattor

Rabatter, gräsmattor, buskar, träd

Vägar och parkeringar

Gång- och cykelvägar, parkeringsytor

Asfaltering

Fräsning, asfaltering, tankbeläggning

Staket & väghinder

Stängsel, staket, pollare, bommar

Rekreationsytor

Utegym, trivselytor, lekplatser

Trafikanordningar

Skyltar, avspärrningar, TA-planer,
myndighetskontakter

 

 

LADDA NER VÅREN

Ett årshjul för din utemiljö

Ligg steget före i vår och utveckla livet mellan husen.
Nu kan du som fastighetsägare och förvaltare ladda ner vårt årshjul för uteservice. Där får du några tips om hur du som fastighetsägare och förvaltare kan lyfta utemiljön och förbereda dig för året som kommer.

Boka in ett expertsamtal om din utemiljö.

Behovsanalys och offert ingår. Fyll i formuläret eller kontakta oss på uteservice@svevia.se.

Fler tjänster inom mark- och parkskötsel

Vi har lång erfarenhet av underhåll och anläggning av mark och park. Läs mer om vad vi kan erbjuda.

Höstunderhåll

Ligg steget före i höst och utveckla livet mellan husen. Få tips om tips om hur du som fastighetsägare och förvaltare kan lyfta utemiljön och förbereda dig för året som kommer.

Vinterunderhåll

Mota undan vintern runt din fastighet. Vi erbjuder allt från halkbekämpning och plogning till renhållning och slyröjning. Lär dig mer om vårt vintererbjudande inom uteservice.