Uteservice för fastighetsägare

Allt för din utemiljö - från renhållning, snöröjning och gräsklippning till asfaltering och anläggningsjobb.

Boka in ett expertsamtal

Låt din utemiljö hålla stilen

Abonnera på uteservice från Svevia – vinterunderhåll, mark- och grönyteskötsel för fastighetsägare som bryr sig om upplevelsen mellan husen. En enda leverantör räcker, året runt.

En kontakt för all uteservice

Ett samarbete med oss innebär att du får en ingång och kontaktperson till hela Svevias serviceutbud. Tillsammans med dig gör vi en behovsanalys och tar fram en underhållsplan för hela eller delar av året. Oavsett om det gäller asfaltsarbeten, räcken, linjemålning, VA eller anläggningsarbeten.

Höstunderhåll

Ligg steget före i höst och utveckla livet mellan husen. Få tips om tips om hur du som fastighetsägare och förvaltare kan lyfta utemiljön och förbereda dig för året som kommer.

Vinterunderhåll

Mota undan vintern runt din fastighet. Vi erbjuder allt från halkbekämpning och plogning till renhållning och slyröjning. Lär dig mer om vårt vintererbjudande inom uteservice.

Vårunderhåll

Planera för en vårfin utekänsla runt din fastighet. Genom att låta oss sköta om din utemiljö kan du vara säker på att området runt din fastighet håller stilen och utekänslan blir den rätta.

Boka in ett expertsamtal om din utemiljö.

Behovsanalys och offert ingår. Fyll i formuläret eller kontakta oss på uteservice@svevia.se.

 

 

LADDA NER VÅREN

Ett årshjul för din utemiljö

Ligg steget före i vår och utveckla livet mellan husen.
Nu kan du som fastighetsägare och förvaltare ladda ner vårt årshjul för uteservice. Där får du några tips om hur du som fastighetsägare och förvaltare kan lyfta utemiljön och förbereda dig för året som kommer.