Sköta och anlägga idrottsplatser

För oss är det en sport att sköta om, anlägga och underhålla idrottsplatser och tillhörande vägar, parkeringar och kringytor. Vi kan även styra upp trafik och publik vid större tävlingar.

Vi slår ett slag för sporten

Idrott är till för alla. Och inom Svevia är vi specialister på att anlägga och sköta om offentliga vägar, parker och grönområden. Det gör oss till en perfekt partner för företag och föreningar som behöver hjälp med publik- och sportytor.

Underhåller både mjuka och hårda ytor

Idrottsplatser och arenaområden slits hårt av både publik och idrottsutövare. Vi sköter om allt det gröna oavsett om det handlar om fotbollsplaner, träd, buskar, häckar och andra typer av planteringar. Dessutom kan vi sätta upp och underhålla staket, plank och stängsel.

Vägen till anläggningen

Som en av landets ledande vägbyggare ser vi till att såväl utövare som publik kan ta sig till idrottsplatsen på bästa sätt. Svevia anlägger vägar och parkeringsplatser med asfalt eller grus. Vi ser även till att publikytorna får den rätta beläggningen. På vintern sandar, saltar och plogar vi.

Grunden för hallen

Oavsett om ni ska bygga en ny tennishall eller multisportare gör vi grundläggningar som klarar såväl derbyn som den årliga rockfestivalen.

Styr upp publiken

Sport och tävling hänger ihop. Vi gör trafikplaner, tar hand om myndighetskontakter och styr upp trafiken vid större tävlingar – när biltrafiken måste ledas om, eller då avstängningar behöver göras vid större maratonlopp, cykel- eller rallytävlingar. Vi har både kunskapen och alla trafikanordningar som krävs för ditt arrangemang ska bli så säkert och lyckat som möjligt.

Vårt servicekoncept

Ett samarbete med oss innebär att vi kommer ut till dig och gemensamt kommer överens om uppdragets omfattning.

Utifrån dina krav och önskemål gör vi en behovsanalys och tar därefter fram ett kostnadsförslag. När det gäller löpande underhåll tar vi fram ett serviceavtal. Här kan du se vad ett uppdrag kan innehålla.

Det här gör vi

 • Behovsanalys
 • Serviceavtal

Vinterunderhåll

 • Plogning
 • Saltning
 • Sandning
 • Bortforsling av snö

Skötsel av växter och planteringar

 • Alléer
 • Buskar
 • Häckar
 • Planteringar
 • Lökplanteringar
 • Gräsmattor

Vägunderhåll

 • Belagda vägar (cykel-, gång- och bilvägar)

Diverse

 • Staket
 • Stängsel
 • Plank
 • Räcken
 • Bryggor
 • Skyltar

Anläggning

 • Vägar – grus eller asfalt
 • Parkeringsplatser – grus eller asfalt
 • Anläggning av idrottsplatser
 • Grundläggning inför hallbygge, tennisbanor

Kontakta en specialist på mark- och parkskötsel

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.

Fler tjänster inom mark- och parkskötsel

Vi har lång erfarenhet av underhåll och anläggning av mark och park. Läs mer om vad vi kan erbjuda.

Parker, fritid och idrott

För oss är det en sport att sköta om, anlägga och underhålla idrottsplatser och tillhörande vägar, parkeringar och kringytor. Vi kan även styra upp trafik och publik vid större tävlingar.

Uteservice för fastighetsägare

Abonnera på uteservice från Svevia – vinterunderhåll, mark- och grönyteskötsel för fastighetsägare som bryr sig om upplevelsen mellan husen. En leverantör räcker, året runt.