Underhåll och anläggning av grönytor

Året om sköter och anlägger vi grönområden, parker, idrottsplatser, lekplatser och marken runt kontorsbyggnader, konferensanläggningar och tillhörande parkeringar, gator, gång- och cykelvägar.

Sommar- och vinterunderhåll av ytorna runtomkring

Svevia har lång erfarenhet av att anlägga, sköta om och underhålla offentliga parker och grönområden. Den erfarenheten tar vi med oss när vi hjälper dig med dina omgivningar – och det oavsett du driver en konferensanläggning, en friluftsgård, ett hotell eller ett vandrarhem, en fjällanläggning, ett utomhusbad, en vägkrog, en sportanläggning etc. Vi tar också hand om marken runt olika shoppingcenter – inklusive parkeringsplatser, gång- och cykelvägar, lekplatser. Och en stor del av våra uppdrag är att hjälpa fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar att ta hand om gårdar, gräsmattor, lekplatser, boendeparkeringar, gång- och cykelvägar.

Vinter- och sommarunderhåll

När vi påbörjar ett samarbete kommer vi överens om vad som ska omfattas av uppdraget. Normalt skriver vi ett serviceavtal. Och du bestämmer själv om du vill ha hjälp under vinter eller sommar – eller kanske både och.

Ett uppdrag kan handla om att ploga, forsla bort snö och halkbekämpa på vintern. Sköta om planteringar, sätta lökar, kratta löv eller klippa häckar och gräs under höst, vår och sommar. Vi tömmer sopkärl, fyller på sand till sandlådor, sätter upp och underhåller räcken, staket, plank, brygganläggningar och mycket mer. Och vi sköter om grus- och asfaltsvägar samt lägger sten och plattor.

Det här gör vi

 • Behovsanalys
 • Serviceavtal

Vinterunderhåll

 • Plogning
 • Saltning
 • Sandning
 • Bortforsling av snö

Skötsel av växter och planteringar

 • Alléer
 • Buskar
 • Häckar
 • Planeringar
 • Lökplanteringar
 • Gräsmattor

Vägunderhåll

 • Grusvägar (cykel-, gång- och bilvägar)
 • Belagda vägar (cykel-, gång- och bilvägar)
 • Brunnar

Diverse

 • Staket
 • Stängsel
 • Plank
 • Räcken
 • Bryggor
 • Skyltar

Kontakta en specialist på mark- och parkskötsel

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.

Fler tjänster inom mark- och parkskötsel

Vi har lång erfarenhet av underhåll och anläggning av mark och park. Läs mer om vad vi kan erbjuda.

Parker, fritid och idrott

För oss är det en sport att sköta om, anlägga och underhålla idrottsplatser och tillhörande vägar, parkeringar och kringytor. Vi kan även styra upp trafik och publik vid större tävlingar.

Uteservice för fastighetsägare

Abonnera på uteservice från Svevia – vinterunderhåll, mark- och grönyteskötsel för fastighetsägare som bryr sig om upplevelsen mellan husen. En leverantör räcker, året runt.