Planera för en vårfin utekänsla runt din fastighet.

Uteservice, året runt. En leverantör räcker.

Mark- och grönyteskötsel

Som fastighetsägare vill du självklart ge ett bra intryck. Genom att låta oss sköta om din utemiljö kan du vara säker på att området runt din fastighet håller stilen och utekänslan blir den rätta. Att planteringar, gräsmattor, gångvägar, asfaltsytor och uteplatser är välskötta och renhållningen lever upp till såväl dina egna krav som förväntningarna hos besökare, hyresgäster och alla andra som har vägarna förbi.

Anlägger och asfalterar

Lika viktigt som att sköta om det löpande underhållet, lika angeläget är det att förnya och utveckla utemiljön över tid. Därför kan du även anlita oss för olika anläggnings-, beläggnings- och asfalteringsarbeten. Vi sätter upp staket, pollare och bommar, utför stenarbeten och anlägger nya rabatter, parkeringar, trivselytor, lekplatser, utegym, gång- och cykelvägar. Vi erbjuder alla typer av asfalteringsjobb, både för slitstarka industriytor till lågtrafikerade parkvägar. Vi har till och med egna fabriker för tillverkning av asfaltmassa, linjefärg, skyltar och miljöanpassad tankbeläggning.

En kontakt för all uteservice

Ett samarbete med oss innebär att du får en ingång och kontaktperson till hela vårt serviceutbud. Tillsammans med dig gör vi en behovsanalys och tar fram en underhållsplan för hela eller delar av året.

Tilläggsarbeten i form av nyanläggning av exempelvis gräsmattor, rekreationsytor, asfaltering och anläggnings- och markprojekt offereras separat.

Några av tjänsterna vi utför runt din fastighet i vår

  • Renhållning

  • Asfaltering

  • Ogräsrensning

  • Anläggningsjobb

  • Gräsklippning

  • Stensättning

  • Trädfällning

  • Sandupptagning

Boka in ett expertsamtal om din utemiljö

Behovsanalys och offert ingår.

Fler tjänster inom uteservice

Vi har lång erfarenhet av underhåll och anläggning av mark och park. Läs mer om vad vi kan erbjuda.

Vinterunderhåll

Förbered för vinter runt din fastighet. Från halkbekämpning, snöröjning och renhållning. Lär mer om vårt vintererbjudande inom uteservice.

Allt vi gör runt din fastighet.

Vi erbjuder allt från vinterunderhåll och mark- och grönyteskötsel till asfaltering och nyanläggning av exempelvis gräsmattor och rekreationsytor.