Planera för en vårfin utekänsla runt din fastighet

Uteservice - en enda leverantör räcker.

Mark- och grönyteskötsel

Som fastighetsägare vill du självklart ge ett bra intryck. Genom att låta oss sköta om din utemiljö kan du vara säker på att området runt din fastighet håller stilen och utekänslan blir den rätta. Att planteringar, gräsmattor, gångvägar, asfaltsytor och uteplatser är välskötta och renhållningen lever upp till såväl dina egna krav som förväntningarna hos besökare, hyresgäster och alla andra som har vägarna förbi.

Anlägger och asfalterar

Lika viktigt som att sköta om det löpande underhållet, lika angeläget är det att förnya och utveckla utemiljön över tid. Därför kan du även anlita oss för olika anläggnings-, beläggnings- och asfalteringsarbeten. Vi sätter upp staket, pollare och bommar, utför stenarbeten och anlägger nya rabatter, parkeringar, trivselytor, lekplatser, utegym, gång- och cykelvägar. Vi erbjuder alla typer av asfalteringsjobb, både för slitstarka industriytor till lågtrafikerade parkvägar. Vi har till och med egna fabriker för tillverkning av asfaltsmassa, linjefärg, skyltar och miljöanpassad tankbeläggning.

Några av tjänsterna vi utför runt din fastighet i vår

  • Renhållning

  • Asfaltering

  • Ogräsrensning

  • Anläggningsjobb

  • Gräsklippning

  • Stensättning

  • Trädfällning

  • Sandupptagning

Boka in ett expertsamtal om din utemiljö

Behovsanalys och offert ingår.

Fler tjänster inom uteservice

Vi har lång erfarenhet av underhåll och anläggning av mark och park. Läs mer om vad vi kan erbjuda.

Vinterunderhåll

Mota undan vintern runt din fastighet. Vi erbjuder allt från halkbekämpning och plogning till renhållning och slyröjning. Lär mer om vårt vintererbjudande inom uteservice.

Allt vi gör runt din fastighet.

Vi erbjuder allt från vinterunderhåll, mark- och grönyteskötsel till asfaltering och nyanläggning av gräsmattor och rekreationsytor.