Med stenkoll på bra kvalitet

Som råvaruansvarig letar Lotta Liedberg nya bergtäkter, och ansöker om tillstånd hos länsstyrelsen eller mark- och miljödomstolen.

100 miljoner ton bergmaterial bryts varje år i Sverige, varav hälften går till att bygga vägar. Men att hitta bergtäkter är en grannlaga uppgift. Lotta Liedberg är råvaruansvarig för Svevia i Västsverige, en slags bergsdetektiv som söker både i marker och register och pratar med boende för att hitta rätt. Ibland kan det ta flera år.

Fyra av fem arbetsdagar ägnar Lotta Liedberg åt det stora administrativa arbetet som ingår i uppdraget, den femte tillbringar hon ute i naturen, på spaning efter nya bergtäkter. Det är inget enkelt uppdrag. Ungefär en bergtäkt om året nystartas, och många saker ska stämma för att den ska öppnas.

– I jobbet som råvaruansvarig letar vi nya bergtäkter så att vi ska ha tillräckligt med bergmaterial till Svevia, och ansöker om tillstånd hos länsstyrelsen eller mark- och miljödomstolen om det gäller vattenverksamhet, säger Lotta Liedberg.

Fyra av fem arbetsdagar ägnar Lotta Liedberg åt det stora administrativa arbetet som ingår i uppdraget, den femte tillbringar hon ute i naturen, på spaning efter nya bergtäkter.

Lotta ser till att alla nödvändiga utredningar av marken görs. Hon mäter, kontrollerar, tar prover och skriver ansökningar. Bergmaterialet används till asfalt, vägar, betong, järnväg, hus och anläggningar av olika slag. Men det är inte bara själva byggmaterialet ballast som ska ha rätt egenskaper.

– När vi letar reda på nya områden så måste vi titta på vad vi påverkar. Vi får ju inte förstöra miljön eller påverka onödigt mycket för människor och natur, säger Lotta Liedberg.

En av hennes kollegor, Örjan Wennman, har utvecklat ett kartverktyg där alla förutsättningar läggs in. Till exempel att bergtäkten måste ligga minst 350 meter från bostäder, att det inte får finnas arkeologiska lämningar, inte bullra över 50 decibel dagtid, inte vara i naturreservat. För att undvika långa körsträckor med tunga transporter ska täkten helst ligga max 40 kilometer från platsen där bergmaterialet ska brukas. Och så ska täkten förstås ha tillräckligt med bergmaterial av rätt kvalitet. Alla dessa parametrar innebär stora begränsningar för Lotta och hennes kollegor.

– Ju närmare tätbebyggt område desto svårare, säger hon.

– Jag har jobbat i knappt fyra år med det här, och en av mina uppgifter har varit att hitta en ny bergtäkt i Göteborg. Vi letar och letar, men det faller alltid på något. Hela Västsverige är ju tätbebyggt. Så är det i Stockholm också. När det gäller bergtäkter i norr är det lättare, men där finns å andra sidan rennäringen som måste beaktas.

Hur går det då till?

– Man börjar med en kartstudie och ser ut ett antal områden som sedan besöks. Från vår till höst är man ute och letar, ser hur omgivningarna ut, bergshöjderna? Sedan tittar man på det som är min specialitet – är det här nog bra kvalitet på materialet? säger Lotta Liedberg.

Flera råvaruansvariga är geologer, några har läst miljö- och hälsoskydd, någon har en geografutbildning, en annan ballastutbildning. Hela bredden av kompetens finns i gruppen. Lotta Liedberg läste till geolog, men
arbetade med annat i 20 år. Hon kände att hon behövde utvecklas, och sökte jobbet som råvaruansvarig, något som hon inte ångrat.

– I jobbet som råvaruansvarig letar vi nya bergtäkter så att vi ska ha tillräckligt med bergmaterial till Svevia, och ansöker om tillstånd hos länsstyrelsen eller mark- och miljödomstolen om det gäller vattenverksamhet, säger Lotta Liedberg.

–Jag trivs, har en bra chef och har lärt mig massor, säger hon.

Olika typer av berg passar bra till olika saker. Därför tar Lotta materialprover som kvalitetstestas. Sten som blir asfalt ska kunna motstå nötning från dubbdäck till exempel. Krossat stenmaterial blandas med stålkulor och vatten och körs runt i en centrifug. Sedan mäts hur mycket som nötts bort.

Miljöfrågor utgör en stor del av uppdraget. Lotta Liedberg gör miljökonsekvensbeskrivningar, redogör för hur Svevia kommer att bryta sten i täkten, och hur den sedan ska avslutas.

I jobbet ingår också kontakt med allmänheten – ibland den svåraste delen av uppdraget.

– Närboende vill ju oftast inte ha bergtäkter i sin närhet. Vi ska samråda med grannar och närboende och det är inte alltid helt lätt. Vi är alltid flera på sådana besök, säger hon.

Vid en av Svevias ansökningar om ny bergtäkt samlades närmare 100 personer på informationsmötet.

Det finns tusentals bergtäkter i Sverige, men många av dem är vilande. En stor del av Lottas jobb är att bevaka förnyelser av tillstånd att bryta. Sådana görs många av varje år. Men en helt ny bergtäkt är inte så vanligt.

– Det blir någon enstaka per år, säger hon.

Lediga jobb på Svevia

Genom tydliga prestationsmål och krävande arbetsuppgifter får du möjlighet att utvecklas och göra skillnad. Här hittar du vår aktuella jobblista.

Se alla lediga tjänster

Relaterade sidor

Läs mer om hur det är att jobba på Svevia.

Möt våra medarbetare

Här möter du några av våra medarbetare som berättar hur en helt vanlig dag kan se ut på Svevia.

Karriärvägar

På Svevia erbjuder vi karriärer inom många olika verksamheter bland annat anläggning, drift, beläggning, marksanering och inom flera av våra affärstödjande verksamheter.