Prisändring på stenmaterial på
grund av stora kostnadsökningar

Under 2022 har stora kostnadsökningar på insatsvaror skett. De indexregleringar som funnits har
inte räckt till för att hantera den ökade kostnadsbilden som påverkats kraftigt av omvärlden. För
Svevia innebär dessa kostnadsökningar en avsevärd höjning av produktionskostnaden och av
den anledningen behöver vi revidera våra priser på ballast utöver index.

Priserna kommer att justeras fr.o.m. 1 oktober. Vi beklagar de prisändringar som kostnadsökningarna medför och hoppas på er förståelse.

Med vänliga hälsningar

Filippos Kalfas
Avdelningschef Ballast, Svevia