Frästeknik

Som specialister på fräsning kan vi utföra alla typer av uppdrag. Extra roligt är det när vi kan fungera som problemlösare – utföra kniviga uppdrag med smart frästeknik.

Olika frästekniker för olika behov

Profilering och justering

Genom vår avancerade frästeknik kan hela gator och vägar profileras om så att de blir jämna såväl i längdled som i tvärled. En jämn väg minskar belastningen på konstruktionen samt ger god vattenavrinning. Dessutom ger ett fräst underlag en jämn yta att påföra ny beläggning på, vilket ger god vidhäftning och packning.

Fräsning - profilering och justering, Svevia

Maskinstyrning

Vi har stor erfarenhet av att utföra fräsning mot totalstation och våra fräsar är utrustade med den senaste tekniken inom området, vilket ger en mycket exakt fräsning gentemot den profil som tas fram. Genom att maskinen hela tiden uppdateras via totalstation om dess läge i tre dimensioner anpassas fräsdjupet automatiskt med millimeterprecision till den önskade vägprofilen.

Fräsning mot kantsten

Istället för att lägga på nya lager asfalt och därigenom minska visningen på kantstenen, är det ett betydligt bättre alternativ att fräsa fram önskad kantstensvisning och därigenom göra plats för ny beläggning.

Fräsmetoder - fräsning mot kantsten, Svevia

Anslutningsfräsning

När ny beläggning påförs ovanpå gammal krävs det ofta mjuka anslutningar i övergångarna från gammal till ny beläggning. Anslutningsfräsning ger mjuka övergångar mot befintliga ytor såsom sidovägar, farthinder, korsningar, bussfickor samt start och slutpunkt.

Lådfräsning

Behövs inte all beläggning bytas ut? I så fall är lådfräsning lösningen då vi endast fräser bort den beläggning som är uttjänt, exempelvis enskilda körfält.

Fräsmetoder - lådfräsning, Svevia

Vattenavrinning

Vid lokala vattensamlingar utför vi fräsning för att skapa fall mot avrinningsytor och brunnar.

Infräsning

Med våra stabiliseringsfräsar kan du fräsa ned befintlig beläggning och vid behov tillsätta nytt material i vägkroppen (makadam, kalk, eller cement), vilket skapar ett förstärkt och homogeniserat bärlager.

Upptag

Våra maskiner kan utan problem fräsa upp hela vägbeläggningar. Detta ger stora fördelar gentemot att gräva, då det uppfrästa materialet är krossat och kan återanvändas direkt.

Fräsning med fintandad vals

Genom att fräsa bort en liten mängd asfalt kan hjulspår tas bort och därmed ge vägen en bättre profil med god vattenavrinning. Med vår fintandade fräsvals skapas en yta som är så fin att den i många fall inte behöver beläggas. Detta är även mycket bra när en beläggning blivit hal och man vill uppnå en större friktion.

Renfräsning

Efter att vi fräst en gata eller väg kan vi med våra små fräsar komma riktigt nära omgivande hinder såsom exempelvis plattsättningar eller brunnar.

Schakt och kanalisation

Vi kan på ett effektivt sätt fräsa ur för olika typer av schakter exempelvis för fiber. Detta skapar raka skarpa kanter som den nya asfalten sedan kan anslutas mot. Vi utför allt fler kanalisationsuppdrag för fjärrvärme och olika ledningsdragningar – fiber, el, vatten, avlopp etc. Bland annat har vi ett verktyg som fräser 80 mm breda spår i underlaget – perfekt för grunt liggande kanalisation.

Fräsmetoder - schakt och kanalisation, Svevia

Kontakta oss

Arbetschef:

Victor Bergkvist
070-3531535
victor.bergkvist@svevia.se

Beställning:
010-4581890

Våra asfaltverk

Via våra asfaltverk kan vi försörja hela Sverige med asfaltsmassa. Svevias asfaltsanläggningar ligger strategiskt placerade för att vi ska kunna erbjuda dig kostnadseffektiva och säkra leveranser av asfalt.

Våra asfaltverk

Fler tjänster inom asfaltering

Ska du lägga ny asfalt, förstärka en grusväg eller laga en befintlig beläggning? Inom Svevia har vi byggt upp en hel industri för att möta dina behov.

Våra asfaltverk

Via våra fasta och mobila asfaltverk kan vi försörja hela Sverige med asfaltsmassa - med egenskaper anpassade efter dina behov.

Bitumenemulsion

Svevia har fyra fabriker för tillverkning av bitumenemulsion - ett bindemedel för asfalt. Våra fabriker för bitumenemulsion finns bland annat i Umeå, Bollnäs, Örebro och Hässleholm.