Av Matilda Särenfors den 23 mars, 2020

Utbildning som trainee

Jag tänkte berätta om några utav utbildningarna jag har deltagit i under min tid som trainee.

Nu under min tid som trainee vill jag försöka gå på så många utbildningar som möjligt. Därför att det är ett bra sätt att komma in i arbetsmomenten och lära känna företaget eftersom deltagarna i utbildningarna ofta är spridda över alla divisioner och från olika delar i Sverige.

AMA och MER

Två utbildningar som jag nyligen gick var grundkurs i AMA (Allmän Material- och Arbetsbeskrivning) och MER (Mät- och ersättningsregler). AMA och MER är två böcker som används genom hela byggprocessen. AMA visar det förväntade resultatet med allt från hur man benämner olika block i ett schakt till hur dokumenthantering och kontroller ska utföras. AMA är som en anläggares heliga bok, boken är uppbyggt på koder och i avtalen står det vilka koder som ska följas vid ett visst moment.

MER är en bok som fokuserar på ekonomisk ersättning, alltså vilket typ av ersättning man har rätt till i en viss situation. I MER står det också i vilken enhet som material mäts till exempel styck, löpmeter, kvadratmeter med mera. Jag har lärt mig att MER är ett bra verktyg att använda vid ekonomihantering. Det är just ekonomi som jag jobbar med just nu därför har jag haft användning av MER-kursen i mitt dagliga arbete.

 BAM-kurs

Boken Arbetsmiljöregler som komplement till BAM-kursen

En av de första utbildningarna jag gick var en BAM-kurs, vilket står för Bättre arbetsmiljö. Under den utbildningen gick vi igenom arbetsmiljöreglerna där står det om lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd när det kommer till arbetsmiljö. Allt från hur man ska bära en tegelsten och hur provning av stabilitet ska utföras på en stege till vem som har ansvar vid en olycka och vilka regler som gäller vid arbete för minderåriga. Jag tyckte det var en bra utbildning att ha i början av anställningen.

Arbetsdagsmässa

En annan möjlighet jag fick som trainee var att följa med och representera Svevia på en arbetsdagsmässa. Det var verkligen kul att träffa så många nyfikna personer och berätta om traineeprogrammet och mina erfarenheter av att jobba på Svevia. Jag önskar alla er som sökt till traineeprogrammet lycka till, kanske ses vi i framtiden!

Det var allt jag hade att berätta för denna gång.

Ha det bra!

//Matilda

Matilda Särenfors

Trainee Anläggning, Stockholm

Utbildning: Högskoleingenjör Byggteknik och Design med inriktning anläggning