Av Anton Nilsson den 9 april, 2019

Winter Is Going!

Säsongsavslut vinterväghållning 2018/2019

Säsongen för vinterväghållning lider mot sitt slut och vi på driftområde Luleå är i full gång med vårens arbeten. Snödikningen är färdig, slaghål i vägnätet fylls igen, räckesskador som tinar fram ska lagas, trummor ska tinas, brunnar ska slamsugas..

Därför tänkte jag att det passar bra att se tillbaka på vintern som har varit. Efter min första säsong kan jag konstatera att det ligger mycket arbete bakom att hålla vägarna farbara och säkra. Plogning, isrivning/avjämning, sandning och saltning summerar de huvudsakliga åtgärderna på vägbanan under vintern. Där det framförallt handlar om att utföra rätt åtgärd vid rätt tidpunkt, men med närmare 80 mil väg som breder ut sig cirka 15 mil kan det vid samma tidpunkt behövas vitt skilda åtgärder.

1-2 meter höga drev på bilden till vänster.

Snödrev kan vara svåra att prediktera och innebära utmanande förutsättningar vid plogning.

 

 

Veckan har framförallt kretsat kring slaghål, där flera mil av väg ska åtgärdas, planering av sommarens arbeten och reparation av trafikskadade mittvajerräcken. Då min arbetsplats sen januari 2019 även har hand om Brorep Norrbotten så planerar och arbetar vi även med det.

Med mig denna vecka har jag också haft Amanda, trainee på stabsfunktionen Digital affärsutveckling och IT i Solna. Som fått prova på ~60 mil inspektion, åtgärda beläggningsskador, istining av vägtrummor och reparation av mittvajerräcke. På "kontorssidan" hann vi gå igenom skadeärendehantering, beredskapshavande, mobila produktionssystemet, planeringsmöte "på väg" med beställare, planeringsmöte med platschef inför nytt kritiskt moment i ett projekt samt hantering av beställningar och ekonomi.

Bilderna nedan visar en räckesskada som på tredje bilden nedan sedan är åtgärdad.

I bilden ovan används en ångpanna för att tina mittvajerstolpe och fundament från is för att kunna byta ut till en ny stolpe efter trafikskada.

Bilden ovan är från ett av vinterns rikliga snöfall vid plogning.

 

Det var allt för denna gång, missa inte Victors inlägg nästa vecka!

Anton Nilsson

T18

Utbildning: Civilingenjör Teknisk Design Produktion