Grus och ballast


Köp grus- och krossprodukter från någon av Svevias ballastanläggningar. Du hittar oss över hela landet.

Köp grus och kross vid någon av Svevias krossanläggningar

Köp grus & kross för grundläggning, asfalt och betong

Krossprodukter i grunden

Svevias ballastanläggningar levererar alla de krossprodukter du behöver för vägbyggen, dränering, grundläggning, järnvägskonstruktioner och betong- och asfalttillverkning.

Vi finns över hela landet

Vi har ballastanläggningar över hela landet. Sortimentet varierar beroende på ort. Kolla vad som gäller för din lokala anläggning. Här hittar du alla våra krossanläggningar

Testat och klart

Alla produkter som lämnar våra anläggningar är CE-märkta i linje med de direktiv och standarder som har satts upp av EU. Vi provar och dokumenterar varje produkt – anläggning för anläggning.

Krossprodukter från en närliggande anläggning minskar miljöbelastningen

Det är troligt att det finns en ballastanläggning nära dig. Vi finns över hela landet. Här kan du köpa och hämta grus, sand, morän, fyllnadsmassor och krossprodukter för vägbyggen, grundläggning, dränering, järnvägsprojekt och olika typer av anläggningsarbeten. Vi återvinner också asfalt och tar emot schakt- och fyllnadsmassor – betong, jord etc.

Eftersom ingen anläggning är den andra lik kan det finnas lokala variationer vad gäller sortimentet. I princip tillverkar vi alla de vanligaste varianterna det ballastmaterial som krävs för såväl grundläggning som tillverkning av betong och asfalt. På en del platser erbjuder vi även jordprodukter. Kolla med din lokala anläggning så vet du vad som gäller för din ort.

 

Återvinning av asfalt, betong och schaktmassor

På många anläggningar tar vi även emot kasserat vägmaterial, huvudsakligen riven och fräst asfalt. Vi labbtestar, efterbehandlar och återvinner materialet så att det i slutänden kommer ut som en certifierad produkt för användning i ny asfaltsmassa. I vissa fall tar vi även emot schaktmassor och olika typer av betongrester. Återigen, kolla med din lokala anläggning för att få besked om vad som gäller där just du är.

Våra grus- och krossprodukter

Vid Svevias krossanläggningar erbjuder vi en mängd olika ballastprodukter i olika fraktioner och med olika egenskaper. Vi erbjuder bland annat:

  • Makadam - används i bärlager, förstärkningslager, dränering, kapillärbrytande skikt men också som slitlager och dekorationslager på gång- och parkeringsytor

  • Sand - används exempelvis vid plattläggning, blandning av murbruk, eller till sandlådan 

  • Bergkross - användas exempelvis för underhållsgrusning av vägar, planer och parkeringsplatser

  • Stenmjöl - Används vid fogning av marksten och plattor. Justeringar, jordförbättring med mera
Här hittar du Svevias krossanläggningar

Vi finns i hela landet

Kontakta någon av våra krossanläggningar för att hämta grus, kross och ballastprodukter. Vi har anläggningar i hela landet – från norr till söder.

Prisändring på stenmaterial på grund av lagändring

I juni 2019 togs ett riksdagsbeslut som innebär att rätten till skattebefrielse för diesel som används i ballastproduktion avskaffas. För Svevia innebär lagändringen en höjning av produktionskostnaden och av den anledningen behöver vi revidera våra priser på ballast.

Läs mer här om prisändringen av ballast

Köp makadam av Svevia

Makadam kan användas i bärlager, förstärkningslager, dränering, kapillärbrytande skikt men också som slitlager och dekorationslager på gång- och parkeringsytor. Makadam går att få i många färger vilka beror på vilken bergart det är som i sin tur beror på var det är brutet.

Köp bergkross av Svevia

Bergkross finns i en mängd olika storlekar och går under många olika namn beroende på användningsområde. Bergkross kan bland annat användas för underhållsgrusning av vägar, planer och parkeringsplatser.

Köp stenmjöl av Svevia

Stenmjöl är det finaste materialet som tas fram vid krossning. Stenmjöl används vid fogning av marksten och plattor, justeringar, jordförbättring med mera.

Kontakta oss

Vi finns nära dig i hela landet!

Svevias växel:
08-404 10 00