Grus och ballast

Köp grus- och krossprodukter från någon av Svevias ballastanläggningar. Du hittar oss över hela landet.

Köp grus och kross vid någon av Svevias krossanläggningar

Grus & kross för grundläggning, asfalt och betong

Krossprodukter i grunden

Svevias ballastanläggningar levererar alla de krossprodukter du behöver för vägbyggen, dränering, grundläggning, järnvägskonstruktioner och betong- och asfalttillverkning.

Vi finns över hela landet

Vi har ballastanläggningar över hela landet. Sortimentet varierar beroende på ort. Kolla vad som gäller för din lokala anläggning. Här hittar du alla våra krossanläggningar

Testat och klart

Alla produkter som lämnar våra anläggningar är CE-märkta i linje med de direktiv och standarder som har satts upp av EU. Vi provar och dokumenterar varje produkt – anläggning för anläggning.

Krossprodukter från en närliggande anläggning minskar miljöbelastningen

Det är troligt att det finns en ballastanläggning nära dig. Vi finns över hela landet. Här kan du köpa och hämta grus, sand, morän, fyllnadsmassor och krossprodukter för vägbyggen, grundläggning, dränering, järnvägsprojekt och olika typer av anläggningsarbeten. Vi återvinner också asfalt och tar emot schakt- och fyllnadsmassor – betong, jord etc.

Eftersom ingen anläggning är den andra lik kan det finnas lokala variationer vad gäller sortimentet. I princip tillverkar vi alla de vanligaste varianterna av den ballast som krävs för såväl grundläggning som tillverkning av betong och asfalt. På en del platser erbjuder vi även jordprodukter. Kolla med din lokala anläggning så vet du vad som gäller för din ort.

 

Återvinning av asfalt, betong och schaktmassor

På många anläggningar tar vi även emot kasserat vägmaterial, huvudsakligen riven och fräst asfalt. Vi labbtestar, efterbehandlar och återvinner materialet så att det i slutänden kommer ut som en certifierad produkt för användning i ny asfaltsmassa. I vissa fall tar vi även emot schaktmassor och olika typer av betongrester. Återigen, kolla med din lokala anläggning för att få besked om vad som gäller där just du är.

Produkter inom grus och kross

I princip erbjuder vi alla de vanliga standardkvalitéerna av ballast för grundläggning, konstruktion, betong- och asfalttillverkning. Men för att vara på den säkra sidan – kontrollera alltid med din lokala anläggning om vad som gäller på just din ort.

Bergkross

Bergkross består av krossat berg vilken är den vanligast förekommande typen av stenmaterial som används vid byggande och anläggningsverksamhet. Gemensamt för dessa produkter är att materialet blir kantiga efter krossning. Detta medverkar till att de blir stabila vid packning. Vi delar in materialet i tre huvudgrupper: Stenmjöl, samkross och makadam.

  • Stenmjöl är det finaste materialet som tas fram vid krossning. Det benämns 0/2 till 0/8 där beteckningen avser minsta och största kornstorleken i millimeter.
  • Samkross består av grövre fraktioner där även de minsta fraktionerna finns med. Vanlig fraktionsindelning är 0/16, 0/32, 0/63, 0/90 och 0/150.

  • Makadam är produkter där det finaste materialet frånskilts. Dessa produkter benämns mellan vilka fraktioner huvuddelen av materialet finns representerad. Vanligt förekommande fraktioner är 4/8, 8/11, 8/16 och 11/16.

Naturgrus

Naturgrusprodukter är sorterat material som endast delvis består av krossade ytor. Materialet har rundare kanter jämfört med bergkross. Ett miljömål är att undvika förbrukning av naturgrus för att bevara grusåsarna vilka är viktiga för framtida vattenförsörjning. Denna typ av stenmaterial bör om möjligt enbart väljas där bergkross inte är användbar.

Sand

Sand är ett finkornigt material som bland annat finns naturligt i våra rullstensåsar. Användningsområden som halkbekämpning har tidigare varit vanlig men har under senare år till stor del ersatts med fina makadamfraktioner som 2/4 och 4/8. Liksom övriga naturgrusprodukter bör den om möjligt enbart användas där produkter av bergkross inte är användbara.

Morän

Morän kännetecknas av en osorterad blandning av naturligt förekommande fraktioner från lerpartiklar och uppåt. Moränerna har kantigare former och skiljer sig från det strömningsavlagrade runda materialet från rullstensåsarna. Försäljning sker normalt som samkross alternativt osorterad.

Fyllnadsmaterial

Fyllnadsmaterial består huvudsakligen av sorterade schaktmassor.

Återvunnen asfalt

Återvunnen asfalt kan bestå av uppfräst asfaltbeläggning alternativt uppgrävda asfaltkakor. Uppgrävda asfaltkakor krossas. De frästa massorna kan levereras obearbetad alternativt siktad/krossad till vald fraktion tex. 0/16.

Ballast nära dig

Vår ambition är att finnas i närheten där du finns. Allt för att kunna ge så bra service som möjligt och minimera långa och miljöbelastande transporter. I grund och botten är grus- & krossförsäljning alltid en lokal affär. Som regel sköts leveranser av lokala åkerier.

Hör av dig till oss så berättar vi vilka företag som vi samarbetar med på din ort.

Hitta din närmaste krossanläggning

Här hittar du Svevias krossanläggningar

Vi finns i hela landet

Kontakta någon av våra krossanläggningar för att hämta grus, kross och ballastprodukter. Vi har anläggningar i hela landet – från norr till söder.

Vi labbar med berget

Vid våra laboratorier testar vi all ballast som lämnar våra krossanläggningar

Runt om i landet har vi egna laboratorier som testar alla krossprodukter som lämnar våra täkter. Vi ger klara besked om de tekniska egenskaperna hos varje produkt.

Asfalterat & klart

Svevia asfalterar

Att asfaltera är en hel vetenskap. Berätta vad du vill göra så ser vi till att din yta byggs upp på rätt sätt. Och när det behövs analyserar våra labb asfalten – på molekylnivå.