Din väg in i Svevia

Få en inblick i vår rekryteringsprocess och lär dig mer om vad du kan förvänta dig som anställd på Svevia.

Vår rekryteringsprocess - så går det till

Troligtvis har du hamnat här då du sökt en tjänst hos oss på Svevia. Och kanske undrar du vad som händer härnäst? Rekryteringsprocessen kan skilja sig något beroende på vilken tjänst du sökt men gemensamt för alla rekryteringar är att vi i alla steg utgår från din kompetens och din potential. Alla moment i rekryteringsprocessen hjälper oss att få en så bra bild som möjligt av dina färdigheter, kompetens och personlighet - för att sen kunna matcha dessa mot de behov och krav som vi på förhand definierat.

Här nedanför kan du läsa mer om hur de olika stegen vid en rekrytering brukar se ut.

1. Ansökan

Vad kul att du hittat en tjänst som verkar intressant! På Svevia strävar vi att arbeta inkluderande och fördomsfritt, därför tar vi emot CV men undanber oss personliga brev. I samband med ansökan kan du komma att få besvara ett antal urvalsfrågor för att säkerställa att du har de erfarenheter eller kompetenser vi efterfrågar i annonsen. Vi vill även veta vad som lockar dig med tjänsten och Svevia som arbetsgivare. I annonsen framgår om urval och intervjuer sker löpande eller efter sista ansökningsdag. När du besvarat frågorna är du klar att skicka in din ansökan. Du är nu en kandidat i rekryteringsprocessen!

Kort efter du gjort din ansökan kommer du få en enkät via mail med ett antal frågor om dina första upplevelser av Svevia. Vi är angelägna om en bra kandidatupplevelse och att det ska vara enkelt att söka jobb på Svevia.

2. Tester

För vissa befattningar är det nu dags för tester som mäter din personlighet och problemlösningsförmåga. Tester är en urvalsmetod med hög objektivitet och används som ett komplement till ditt CV. Med tester får alla kandidater som sökt tjänsten en likvärdig möjlighet att visa sin potential för rollen. Du gör testerna på din dator eller telefon och får en återkopplingsrapport så snart testerna är slutförda.

3. Intervju

Svevia arbetar kompetensbaserat med rekrytering vilket innebär att fokus ligger på kompetensen och potentialen hos dig som kandidat. Intervjufrågorna du får syftar till att ge oss en förståelse för hur du agerat i olika situationer. Rekryterande chef har prioriterat vilka kompetenser som är viktigast för att lyckas i rollen och det är de kompetenserna som frågorna utgår från. Beroende på tjänst kan du genomgå en eller flera intervjuer. Intervjun ger också dig som kandidat möjlighet att ställa mer ingående frågor till oss om rollen, arbetsuppgifterna eller arbetsplatsen.

4. Referenser

Som ett ytterligare steg för en träffsäker rekrytering arbetar vi också med referenser. Det innebär att du som kandidat lämnar uppgifter om lämpliga referenspersoner till oss som vi sen tar kontakt med. För specifika befattningar kan bakgrundskontroller vara aktuellt.

5. Jobberbjudande

Till sist återstår för rekryterande chef att ge dig ett jobberbjudande.​ Rekryterande chef gör en sammanvägd bedömning om du är den kandidat som matchar Svevias kompetensbehov. Som kandidat behöver du ta ställning till om rollen är rätt för dig och om du ser Svevia som din blivande arbetsgivare. Du ställer givetvis de frågor som du behöver för att kunna ta ett välgrundat beslut.

Vi hoppas att du väljer att dela väg med oss!

Dina förmåner

Svevias framgång är beroende av stolta och engagerade medarbetare som vill vara med och göra skillnad – för samhället, kunderna, kollegor och sig själva. Som anställd på Svevia har du tillgång till ett antal förmåner som hjälper dig att lyckas. Såväl i din karriär som i din vardag. Förmånerna kan skilja sig åt beroende på befattning. Här nedanför hittar du en sammanfattning av de viktigaste förmånerna för dig som tjänsteman och för dig som yrkesarbetare.

Arbetstidsförkortning

Du som arbetat under perioden 1 april - 31 mars har rätt till arbetstidsförkortning påföljande år. Ledighet tas ut efter överenskommelse mellan dig och din chef. Ledighet som inte tagits ut under aktuellt uttagsår betalas vid årets utgång ut i lön. Mer information finns i gällande kollektivavtal.

Friskvård

Svevia uppmuntrar hälsa och välmående och erbjuder ett generöst friskvårdsbidrag på 5000kr med erbjudanden hos ett flertal träningsanläggningar och friskvårdsrådgivning.

Förmånsportal

Svevia har en förmånsportal, förmånsvägen, där vi samlar företagsspecifika förmåner, avtalade rabatter och andra erbjudande medarbetare kan ta del av, såsom ex glasögon, biobiljetter, hemstädning m.m.

Försäkringar

Hos oss på Svevia är du försäkrad mot arbetsskada och när du reser i tjänsten. Du kan också frivilligt teckna förmånliga försäkringar såsom livförsäkring, barnförsäkring, olycksfallsförsäkring och sjukvårdsförsäkring.

Förtroendearbetstid

Förtroendearbetstid är en arbetstidsform som erbjuds specifika befattningar i koncernen. Med förtroendearbetstid avses sådan arbetstid som en anställd med hänsyn till sina arbetsuppgifter har förtroendet att själv disponera. Förtroendearbetstid förutsätter en kontinuerlig dialog mellan arbetsgivaren och arbetstagaren om vad arbetstidsformen innebär, om arbetsmängden och hur arbetstiden förläggs. Mer information finns i gällande kollektivavtal.

Föräldralön

Föräldraledighet är en rättighet för dig som förälder. Svevia erbjuder dig en ersättning utöver föräldrapenning från försäkringskassan under föräldraledigheten, allt i enlighet med kollektivavtal.

Individuell kompetensutveckling

Hos Svevia finns utveckling genom hela medarbetarens karriär och för alla medarbetare. Medarbetarsamtalet styr den individuella utvecklingen och med hjälp av Svevias akademi finns olika karriärvägar för dig som vill utvecklas personligt eller professionellt. Svevia tillhandahåller utvecklingsprogram såsom Arbetsledarprogrammet och platschefsprogrammet.

Kollektivavtal

Svevia har ett kollektivtal tillsammans med fackliga parter (SEKO, SACO, Unionen och Ledarna). Här finner du villkor som gäller på våra arbetsplatser.

Löneväxling

Löneväxling innebär att du kommer överens med din arbetsgivare om att sätta av en del av din bruttolön till pension.

Pension

Svevia tillhandahåller kollektivavtalsenlig pension. Alla tjänstemän omfattas av tjänste-pension genom pensionsplanerna ITP 1 och
ITP 2. Yrkesarbetare omfattas av tjänste-pension för privatanställda arbetare genom SAF-LO. Annan pensionslösning kan förekomma.

Personbil

Bil som förmån erbjuds till specifika roller i koncernen. Riktlinjer för personbilar i Svevia och hur förmånen specifikt ser ut hanteras i rekryteringsprocessen.

Semester

Svevia tillhandahåller minst 25
semesterdagar per år. För dig som tjänsteman med förtroendearbetstid erbjuds du semester om 30 dagar per år.


Få koll på Svevia

I vår företagspresentation hittar du kortfattad fakta om vilka vi är.

Läs mer om Svevia

Svevia är specialiserat på att bygga och sköta om vägar och infrastruktur. Vi är ledande på drift och underhåll och ett av de största anläggningsföretagen i Sverige.

Vision, affärsidé och värderingar

Vi har gjort ett tydligt val. Svevia är specialist på att bygga och sköta om vägar och infrastruktur. Läs mer om vår affärsidé och våra värderingar.

Strategisk inriktning

Vår strategi bygger på att fokusera stenhårt på det område där vi har lång erfarenhet och massor av kunskap och engagemang: att bygga och sköta om vägar. Där har vi vår passion. Där ska vi vara bäst.