Grundläggning för hallar och arenor

Vårt grundläggningsteam lägger grunden för sporthallar, bandyarenor, tennishallar, inomhusplaner, ishockeyrinkar etc. Vi vet vad som krävs för att föreningslivet ska stå stadigt.

Grundläggning för sporthallar

Grundläggningen

Vi pålar, gräver, schaktar, bygger bärlager och gjuter plattan till ditt hall- eller arenabygge.

Ledningsarbeten

Svevia gör alla typer av markarbeten och ledningsdragningar för vatten, avlopp, fjärrvärme – upp till färdig grund.

Ytorna runtomkring

När vi ändå har skopan i marken anlägger vi parkeringsytor, publikområden och anslutande gång-, cykel- och bilvägar.

Vår arena

Låt oss göra grunden till din nya sporthall eller arena. Med vår erfarenhet av komplexa grundläggningsjobb vet vi exakt vad som krävs av underlaget för att bära olika tunga hallkonstruktioner, arenabyggen, bandyplaner etc. Och om så behövs – anläggningar som står emot ett högt publiktryck.

Vi gräver, schaktar och spränger. Vi lägger grunden, armerar och gjuter – upp till betongplattan. Under tiden kan vi gräva och lägga rör för vatten, avlopp och el. Och när så krävs förbereder vi för fjärrvärme.

Vi drar fram ledningarna

I samband med de olika markarbetena kan vi lägga ledningar för vatten, avlopp, dränering och kyla samtidigt som vi förbereder med rör för bredband och el. Om du vill kan vi även ansvara för underhållet på och ovanför marken när projektet är klart.

Vägen fram

Som en av landets ledande vägbyggare ser vi till att parkeringsplatser och anslutande vägar anläggs på ett kostnadseffektivt sätt. Grus eller asfalt – valet är ditt.

Räcken, stängsel och plank

Vi sätter också upp olika typer av stängsel, räcken och plank – allt för att hålla objudna gäster borta, leda publiken rätt eller skydda trafikanter och fotgängare runt hallen.

Vårt servicekoncept

Ett samarbete med oss innebär att vi kommer ut till dig och gemensamt kommer överens om uppdragets omfattning.

Utifrån dina krav och önskemål gör vi en behovsanalys och tar därefter fram ett kostnadsförslag.

Det här kan vi hjälpa dig med


Projektledning
 • Behovsanalys
 • Geoteknisk rådgivning
 • Förslag på konstruktion
Grundläggning & betongarbeten
 • Pålning
 • Grävning
 • Schaktning
 • Dränering
 • Betonggjutning
Ledningsdragning
 • Vatten
 • Avlopp
 • Fjärrvärme
 • El
 • Bredband


Ytor för sport och publik

Svevia anlägger idrottsplatser

Vi bygger fotbollsplaner, friidrottsanläggningar, motorbanor och grundar för tennis, bandy och andra typer av sporter.

Utvecklar stadsmiljön i Bromölla

Svevia anlägger torg i Bromölla

Ombyggnaden av Ifö-torget är en del i Bromölla kommuns översyn av trafiksituationen och stadsmiljön i staden.

Lägger grunden för varuhus

Foto: Gekås, Ullared

Svevia förbereder markområdet när populära Gekås i Ullared byggs ut.

Vill du ha ett kostnadsförslag. Klicka här!