Labbar hela vägen – från bergtäkt till färdig konstruktion

Vår labbverksamhet fungerar som ett oberoende kunskapscenter för den egna asfalts-, ballast- och anläggningsverksamheten. Samtidigt är vi en partner för externa uppdragsgivare som vill analysera och genomföra tester av allt från asfaltsmassa till grundläggningsmaterial.

Ett kunskapscenter på väg

 • Kvalitets- och produktionskontroll
  Du vet alltid vilken asfaltskvalitet du får av Svevia. Våra laboratorier gör löpande kvalitets- och produktionskontroller av våra asfaltsprodukter. På molekylnivå.

 • Innovationer som tål att köras på
  I våra labb utvecklar och proportionerar vi nya asfaltsblandningar och recept. Produkter som gör vägar slitstarkare, säkrare, tystare.

 • Analyserar konstruktioner – på djupet
  Vi borrar i befintliga vägkonstruktioner, analyserar asfalt, bitumen, ballast och obundet material. Allt för att möta funktionskrav och optimera olika konstruktioner.

Vår labbverksamhet fungerar som ett oberoende kunskapscenter för den egna asfalts-, ballast- och anläggningsverksamheten. Samtidigt är vi en partner för externa uppdragsgivare som vill analysera och genomföra tester av allt från asfaltsmassa till grundläggningsmaterial. Vi är med under hela resan från bergtäkt, proportionering till färdig konstruktion.

Svevia har i dag sju ackrediterade laboratorier – från Malmö i söder till Umeå i norr. Utanför ackrediteringen har vi också egna fältlaboratorer i anslutning till våra mobila asfaltverk där verksamheten består av tillverkarkontroll i en certifierad miljö.

Kvalitet och innovation

Vår huvudsakliga uppgift är att göra kvalitets- och produktionskontroll av asfalt, ballast och obundet material. Vi har också egna bitumenlabb och analyserar de bindemedel som används för vägar, gator, broar, järnvägar och flygfält. Vid funktionsupphandlingar ser vi till att Svevias produkter lever upp till uppsatta krav med avseende på allt från nötningsbeständighet till stabilitet. Dessutom utför vi statisk plattbelastning som mäter bärighet på obundna lager i vägar och på terrasser samt provtagning på redan belagda vägar och tillhörande konstruktioner. Allt dokumenterat i rapporter och protokoll.

Labben har dessutom en nyckelroll i utvecklingen av nya produkter och konstruktioner. Vi har bland annat varit med och tagit fram en tyst asfalt för Trafikverkets räkning – en produkt som vi var först i landet med. Vi jobbar också med att ständigt minska klimatpåverkan genom att utveckla nya EKO-produkter, exempelvis klimatneutral asfalt.

En unik förmåga

Genom att vi har mobila asfaltverk och därmed hämtar ballasten från en mängd olika platser har vi utvecklat en unik kompetens att hantera den naturliga variationen av de tekniska egenskaperna hos olika material. Inget berg är det andra likt vilket självklart är en faktor att räkna vid proportioneringen av de enskilda produkterna.

Vi är specialister på att optimera produktkvaliteteten genom att matcha de unika egenskaper som varje berg har med de standardiserade funktionskrav som ställs på beläggning och vägkonstruktioner.

Det här analyserar vi

 • Ballastprover

 • Asfaltsprover

 • Bindemedel

 • Vägprover på befintlig konstruktion

 • Jordartsprover

 • Stabilitetsprover/plattbelastning

Ackrediteringar och certifieringar

Svevias laboratorier är ackrediterade utifrån de allmänna krav som ställs på laboratorieverksamhet – enligt SS-EN ISO/IEC 17025.

Sedan 2001 är vi dessutom certifierade enligt SS-EN ISO 9001 och SS-EN ISO 14001 .

Kundbilaga laboratorier

Våra asfaltverk

Via våra asfaltverk kan vi försörja hela Sverige med asfaltsmassa. Svevias asfaltsanläggningar ligger strategiskt placerade för att vi ska kunna erbjuda dig kostnadseffektiva och säkra leveranser av asfalt.

Våra asfaltverk

Läs mer om vårt erbjudande

Ska du lägga ny asfalt, förstärka en grusväg eller laga en befintlig beläggning? Inom Svevia har vi byggt upp en hel industri för att möta dina behov.

Asfalt

Att asfaltera är en hel vetenskap. Berätta vad du vill göra så ser vi till att din yta byggs upp på rätt sätt. Och när det behövs analyserar våra labb asfalten – på molekylnivå.

Grus och kross

Vi har ballasten du behöver för vägbyggen, dränering, grundläggning, järnvägskonstruktioner, betong- och asfalttillverkning.