Presskontakter

Charlotte Sandström
Chef Kommunikation och varumärke

Telefon: 08-404 10 95

Annika Enström
Kommunikatör, redaktör för Vi på väg och
I Perspektiv

Telefon: 090-17 26 68

Sofia Eriksson, kommunikatör Svevia. Foto Maria Rosenlof
Sofia Eriksson
Kommunikatör och ansvarig marknadskommunikation

Telefon: 08-764 23 79

Max Isaksson
Kommunikatör och ansvarig digitala kanaler

Telefon: 010-458 11 08

Nina Munter Ansvarig PR hållbarhetskommunikation
Nina Munter
Kommunikatör, ansvarig PR och hållbarhetskommunikaton

Telefon: 08-404 10 74

Emilie Beckman, hållbarhetschef Svevia
Emilie Beckman
Hållbarhetschef

Telefon: 08-404 10 29

Växeln: 08-404 10 00