Artikel bild

Justerat resultat för bokslut 2023

Svevia har för det fjärde kvartalet justerat rörelseresultatet med -125 miljoner kronor jämfört med resultatet i den tidigare publicerade bokslutskommunikén 2024-02-07. Det innebär att det justerade rörelseresultat uppgår till –225 miljoner kronor (108) i det fjärde kvartalet och till –53 miljoner kronor (422) för helåret 2023.

– Inför årsstämman upptäcktes felaktigheter i resultatredovisningen kopplade till enskilda delar inom division Industri. En utredning tillsattes för att fastställa orsakerna och storleken på avvikelserna, vilket har föranlett justering av resultatet för helåret 2023, säger Joachim Hallengren, vd och koncernchef i Svevia.

Justeringen av resultatet inom division Industri var en följd av projektnedskrivningar på grund av ökade kostnader. Sammantaget gav detta en väsentlig negativ resultatpåverkan.

– Före årsskiftet påbörjades ett åtgärdsprogram för att anpassa verksamheten efter de utmanande marknadsförutsättningarna och det höga kostnadsläget. Svevia är ett stabilt företag med hög kompetens och stark finansiell ställning där huvuddelen av verksamheten har en god lönsamhet, avslutar Joachim Hallengren, vd och koncernchef.

Finansiell information (länk till svevia.se)

Presskontakt

Sofia Eriksson, Kommunikationschef

08 - 764 23 79

sofia.eriksson@svevia.se