Artikel bild

Järfälla kommun väljer Svevias klimatsmarta asfalt med lignin

Delar av Barkarbystaden kommer att asfalteras med en asfalt där bindemedlet delvis består av en produkt från skogsindustrin, något som gör att utsläppen av CO2 kan minskas avsevärt. Den första leveransen av asfalt med lignin har redan lagts ut.

Barkarbystaden är ett av Sveriges största stadsutvecklingsprojekt. Fram till 2035 ska bostäder för 30 000 invånare byggas tillsammans med kontor och lokaler för handel, service, utbildning, idrott, hälsa och kultur. Samtidigt som den nya staden växer fram pågår ett intensivt arbete att minska klimatpåverkan.

– Järfälla har en modig och målmedveten plan för att minska sin miljöpåverkan. För just Barkabystaden finns en särskild handlingsplan för en klimatneutral stadsutveckling. Valet av vår asfalt med lignin gör att kommunen kan komma att minska sin miljöpåverkan med upp emot 393 ton CO2 jämfört med traditionell asfalt, berättar Dan Sjöman, Svevia.

Lignin är en produkt från skogsindustrin, en polymer som ingår i växters cellväggar och som ger virket dess styvhet och mekaniska styrka. Egenskaperna gör att lignin kan ersätta en del av det oljebaserade bindemedel som finns i asfalt, bitumen.

– Asfalten består även av en stor mängd returasfalt och tillverkas i ett asfaltverk som helt drivs av fossilfritt bränsle och miljövänlig el och är ett alternativ som allt fler kommuner väljer. Vi har under de senaste åren lagt ut cirka 4500 ton asfalt med lignin runt om i svenska kommuner. De uppföljningar som vi gjort har även visat att prestandan oftast är bättre än den traditionella asfalten, säger Dan Sjöman.

Svevia utför uppdraget som underentreprenör åt Skanska Väg & Anläggning som i samverkan med Järfälla kommun bygger ut Barkarbystadens infrastruktur.

Presskontakt