Artikel bild

Daglig leder, Lars Reitan, ser mange fordeler med å ha hovedkontoret utenfor storbyen.

Det norske hovedkontoret opprettes i Mosjøen

Siden oppstarten av Svevia Norge AS i 2011 har forretningsadressen vært i Oslo, selv om den faktiske virksomheten har vært alle andre steder. I forrige uke ble det offisielle hovedkontoret opprettet i hjertet av Svevia Norge, nemlig i Mosjøen.

Da Svevia Norge AS ble opprettet i 2011 startet man bokstavelig talt med tomme hender.

- Vi startet opp uten noen oppdrag, uten ansatte og uten kontor, kun med en pappeske og noen enkle planer, sier daglig leder Lars Reitan. Det har vært en fantastisk reise frem til i dag, hvor vi er en betydelig og høyt ansett aktør i markedet, med ni store kontrakter.

Den første kontrakten ble vunnet akkurat her i Mosjøen, og nå skal altså hele selskapet drives herfra.

– Det er viktig for oss å være tydelig representert lokalt, fortsetter Lars Reitan, og derfor passer det vår filosofi godt å ha vakre Mosjøen som utgangspunkt, og ikke forsvinne i storbyen. Selv om det er enkelte logistikkutfordringer med å skulle drive fra en liten by, ser vi veldig positivt på fremtiden. Her har vi et godt utgangspunkt for videre ekspansjon og drift.

Det beste fra Norge og Sverige

Svevia Norge AS eies av svenske Svevia AB, og Lars Reitan understreke at man i dem har en god samarbeidspartner:

– Vårt konsept er å dyrke frem og ivareta den beste kompetansen på drift av veier fra både Norge og Sverige, og dette er bærebjelken for alt vi gjør.

Sammen står vi støtt i bransjen og tør å tenke ekspansivt.

Svevia Norge AS har i dag 60 ansatte og omsatte i 2020 for i overkant av 400 millioner kroner.