Driftskontrakt E6, Helgeland Sør

Artikel bild

Fakta

BYGGHERRE

Statens vegvesen
Region nord/Skanska Norge AS

UTFØRELSESSTED

Vefsn og Grane kommune, Nordland fylke

PROSJEKTETS VARIGHET

09.2017 - 08.2032

KONTRAKTSVERDI

299 mill NOK

Driftsdel av utviklingskontrakt

Omfatter alle drift- og vedlikeholds-oppgavene på E6 i kontraktsområdet som underleverandør til Skanska Norge AS sin utviklingskontrakt med Statens vegvesen, der både prosjektering, bygging og drift i 15 år inngår.

Hovedelementer:

  • 135 km riksveg

  • 4 km riks g/s-veg.

Byggeleder
Lars Øvergård, Skanska, Per Arne Tøgersen, SVV

Prosjektleder
Tommy Lein

Kontraktstype
NS 8415