Laksfors massetak

Artikel bild

Fakta

KONSESJON

Driftskonsesjon utstedt av Direktoratet for Mineralforvaltning 05.10.2016.

MASSEUTTAK

Estimert mulig uttak av fast fjell utgjør 3.000.000 m3 og 170.000 m3 løsmasser.

GODKJENNING

Laksfors massetak er CE-godkjent.

Laksfors massetak

Laksfors massetak ligger i Grane kommune, 10 km nord for Trofors og 30 km sør for Mosjøen.

Svevia Norge startet i 2012 arbeidet med grunnundersøkelse og søknader for å få driftskonsesjon for uttak av stein med høy kvalitet til vegprosjektene på Helgeland.
Driftskonsesjon etter minerallover ble utstedt av Direktoratet for Mineralforvaltning høsten 2016. Området ble klargjort i 2017 og produksjon kom i gang i 2018.

Stein fra Laksfors massetak har en særdeles god kvalitet både i forhold til LA (Los Angeles-verdi) og kulemølle-verdi og ligger sentralt plassert i forhold til nye veganlegg på indre/søndre Helgeland.
Stein fra Laksfors massetak tilfredsstiller alle krav som Statens vegvesen stiller i forhold til masser i bærelag, forsterkningslag og asfalttilslag til alle relevante typer ÅDT som benyttes på Helgeland.

Skanska Industrial Solutions AS etablerte asfaltverk i massetaket våren 2018.

Grunneier
Jan Johansen og Inger Laksfors

Prosjektleder
Ragnar Mikal Sætern

Bergteknisk ansvarlig
David Åkesson

Driftsleder
Arve Johansen