Driftskontrakt FV Namsos

Svevia, drift och underhåll av vägar i Namsos, Norge

Fakta

BYGGHERRE

Trøndelag Fylkeskommune

UTFØRELSESSTED

Namsos

PROSJEKTETS VARIGHET

09.2022 – 08.2027

KONTRAKTSVERDI

396 mill NOK

Driftskontrakt for Trøndelag fylkeskommune

Oppdraget omfatter drifts- og vedlikeholdsoppgaver, med funksjonsansvar for Namsos og Flatanger kommune samt deler av Steinkjer, Overhalla og Osen.

Kontrakten omfatter 667 km veg, hvorav:

- 632 km fylkesveg

- 35 km fylkes g/s-veg

 

Byggeleder
Svein Willy Aglen, Trøndelag Fylkeskommune

Prosjektleder
Jostein Vardehaug

Kontrakstype
NS 8406