Driftskontrakt Ofoten

Artikel bild

Fakta

BYGGHERRE

Statens vegvesen
Region nord

UTFØRELSESSTED

Nordland og Troms fylke

PROSJEKTETS VARIGHET

09.2023 - 08.2028

KONTRAKTSVERDI

477,5 mill NOK

Driftskontrakt med Statens Vegvesen

Oppdraget omfatter drift- og vedlikeholdsoppgaver med funksjonsansvar for noen av oppgavene, på riksveger (E6 og E10) i Narvik, Evenes, Harstad, Tjeldsund, Gratangen, Lavangen og Bardu kommune.

Kontrakten omfatter 314,276 km veg, hvorav:

  • 291,147 km riksveg

  • 23,127 km riks-g/s-veg

Byggeleder
Renate Dalmo, SVV

Prosjektleder
Bjørn Erik Berg

Kontraktstype
NS 8406