Driftskontrakt RV3/25 OPS

Artikel bild

Fakta

BYGGHERRE

Statens vegvesen
Skanska Norge AS
Hedemarksvegen AS

TOTALENTREPRENØR

Skanska Norge AS

UTFØRELSESSTED

Elverum, Innlandet fylke

PROSJEKTETS VARIGHET

07.2020 - 10.2040

Driftsdel av utviklingskontrakt

Oppdraget omfatter alle drift- og vedlikeholdsoppgavene på OPS-prosjekt RV3/25 i kommunene Hamar, Løten og Elverum.

Hovedelementer:

26 km veg, herav motorvei med ramper og kryssområder.

Byggeleder
Arne Meland, SVV
Lars Øvergård, Hedemarksvegen AS

Prosjektleder
John Adrian Moen

Arbeidsledere
Torfinn Skjæret
John Adrian Moen
Hans Inge Nordby

Kontraktsverdi
237,2 mill NOK

Kontraktstype
OPS