Sommarväg

Det som göms i snö kommer upp i tö. När sommarvägen tinar fram hyvlar vi den jämn, lägger på nytt grus, fixar diken, tjälskott och lagar sprickorna i asfalten.

Bekväma vägar till sommarens nöjen

Under sommarhalvåret sköter vi om vägar med alla sorters beläggning. Vi finns över hela landet, med rätt fordon och utrustning för alla typer av vägar och uppgifter.

Belagda vägar

Oavsett om det handlar om asfalt eller annan beläggningstyp har vi erfarenhet och kompetens att sköta om vägen.

Vi lagar skador och ser till att avvattningen fungerar: vi rensar diken och lägger om trummor för att vattnet ska ledas bort.

Grusvägar

På sommaren underhåller vi grusvägar så att gruset har rätt sammansättning. Har man inte rätt material är risken stor att vägen dammar bort. Det leder i längden till en gropig och obekväm väg.

Ofta genomför vi ett så kallat vårbruk, då vi hyvlar vägen jämn och därefter blandar om gruset, så att den får rätt sammansättning igen.

Vi dammbinder även vägar efter behov.

Vi erbjuder

 • Beläggningsarbete

 • Beläggningsreparationer

 • Broimpregnering

 • Broreparationer

 • Brotvätt

 • Dammbindning

 • Dikning och torrläggning

 • Grusning

 • Grusåtervinning

 • Hyvling

 • Kantskärning

 • Linjemålning

 • Slåtter och röjning

 • Sopning och plantering

 • Teknisk rådgivning

 • Trafikanordningsplaner

 • Vägvisning

Vi kan också

 • Underhåll av vinterväg

 • Grus och kross

 • Vägmarkering

 • Trafikanordning för vägavstängning

Kontakta en specialist på vägunderhåll

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.

Fler tjänster inom vägunderhåll

Svevia är marknadslednande på vägunderhåll i Sverige och underhåller stora delar av det svenska vägnätet på uppdrag av exempelvis kommuner, trafikverket och privata aktörer. Läs mer om vad vi erbjuder.

Underhåll av grusväg

En grusväg håller längre om den sköts om på rätt sätt. Dammbindning är en klok åtgärd.

Underhåll av sommarväg

Det som göms i snö kommer upp i tö. När sommarvägen tinar fram hyvlar vi den jämn, lägger på nytt grus, fixar diken, tjälskott och lagar sprickorna i asfalten.