Trafikbuffert

Effektivt skydd för trafikanter och vägarbetare

Produkt

Skydd för trafikanter och vägarbetare

Trafikbuffert är effektiva skydd för både trafikanter och vägarbetare. Våra trafik- och däckbuffertar är godkända av trafikverket (krocktest VVMB351) och finns i flera modeller för olika hastighetsklasser och anpassade för olika användningsområden.

Specifikationer Trafikbuffert

Trafikbuffert, 80 km

Består av tre staplar.

Vikt: 1 050 kg

Höjd: 1, 05 m

Bredd: 3,1 m

Trafikbuffert 100 km

Består av tre staplar och en matta.

Vikt: 840 kg

Höjd: 1, 05 m

Bredd: 3,1 m

Trafikbuffert 80 km

För trånga utrymmen. Består av två staplar och en matta.

Vikt: 640 kg

Höjd: 1, 05 m

Bredd: 2,1 m


Kontakta en specialist på trafikanordningar

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.

Fler tjänster inom trafikanordning

Svevia har lång erfarenhet av allt som krävs för att genomföra vägavstängningar i alla typer av trafikmiljöer på ett trafiksäkert sätt.

Skyltteknik

Från beställning till montering - vi kan allt inom skyltteknik. Vi tillhandahåller ett helhetserbjudande inom bland annat tillverkning och underhåll av skyltar, vägräcken och portaler.

Trafikanordingsplan, planering och myndighetskontakter

Med vår erfarenhet, bredd och kunskap kan vi ta ett närmast unikt helhetsgrepp för dina uppdrag. Vi har kompetens för att ta hand om alla behov, från planering och framtagande av trafikanordningsplaner till själva arbetet. Vi hjälper även till med tillstånd och myndighetskontakter.