TA-balk

Tåligt avstängningsmaterial lämpligt för stadsmiljö.

Produkt

För tillfällig avspärrning i stadsmiljö

TA-balk är en robust och tålig produkt som lämpar sig bra för tillfällig avspärrning i stadsmiljö. Skyddande avdelare mellan trafik och gångtrafikanter eller mot schaktkanter och liknande. Sammankopplas med kedja och är enkel både att montera och transportera.

Specifikationer TA-balk

TA-balk

Längd: 2 800 mm

Bredd: 295 mm

Höjd: 1 000 mm

Vikt: 147 kg/m

TA-balk T1

En TA-balk som uppfyller EN-1317 med utfört krockprov i kapacitetsklass T1.

Längd: 2 850 mm

Bredd: 300 mm

Höjd: 1 105 mm

Vikt: 435 kg

 


Kontakta en specialist på trafikanordningar

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.

Fler tjänster inom trafikanordning

Svevia har lång erfarenhet av allt som krävs för att genomföra vägavstängningar i alla typer av trafikmiljöer på ett trafiksäkert sätt.

Skyltteknik

Från beställning till montering - vi kan allt inom skyltteknik. Vi tillhandahåller ett helhetserbjudande inom bland annat tillverkning och underhåll av skyltar, vägräcken och portaler.

Trafikanordingsplan, planering och myndighetskontakter

Med vår erfarenhet, bredd och kunskap kan vi ta ett närmast unikt helhetsgrepp för dina uppdrag. Vi har kompetens för att ta hand om alla behov, från planering och framtagande av trafikanordningsplaner till själva arbetet. Vi hjälper även till med tillstånd och myndighetskontakter.