Mini Guard

Mobil skyddsbarriär för omdirigering av trafikflöden.

Produkt

Skyddsbarriär för smidig omdirigering av trafikflöden

Mini Guard är en mobil skyddsbarriär i kraftigt stål som passar för omdirigering av trafikflöden genom arbetsområden. Mini Guard består av separata element som enkelt kopplas ihop utan bultar, muttrar eller annat monteringsmaterial, vilket möjliggör mycket snabb montering. Systemet är klassificerat enligt EN 1317 och kapacitetsklasser T1, T2 och T3.

Specifikationer Mini Guard

Systemhöjd: 50 cm

Systembredd: 50 cm

Vikt/m: 33,3 kg

Kontakta en specialist på trafikanordningar

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.

Fler tjänster inom trafikanordning

Svevia har lång erfarenhet av allt som krävs för att genomföra vägavstängningar i alla typer av trafikmiljöer på ett trafiksäkert sätt.

Skyltteknik

Från beställning till montering - vi kan allt inom skyltteknik. Vi tillhandahåller ett helhetserbjudande inom bland annat tillverkning och underhåll av skyltar, vägräcken och portaler.

Trafikanordingsplan, planering och myndighetskontakter

Med vår erfarenhet, bredd och kunskap kan vi ta ett närmast unikt helhetsgrepp för dina uppdrag. Vi har kompetens för att ta hand om alla behov, från planering och framtagande av trafikanordningsplaner till själva arbetet. Vi hjälper även till med tillstånd och myndighetskontakter.