GP-Link

Betongelement för att fånga upp påkörande fordon.

Produkt

Barriär med förmåga att fånga upp påkörande fordon

GP-Link är ett betongelement med en unik förmåga att fånga upp påkörande fordon. GP-Link har funnits på marknaden i många år, är och är krocktestad vid VTI i Linköping. Produkten är CE-märkt och godkänd att användas inom EU och USA.

GP-Link, 6 meter

Systemhöjd: 870 mm

Systembredd: 450 mm

Vikt/m: 450 kg

GP-Link, 3 meter

Systemhöjd: 870 mm

Systembredd: 450 mm

Vikt/m: 500 kg

 


Kontakta en specialist på trafikanordningar

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.

Fler tjänster inom trafikanordning

Svevia har lång erfarenhet av allt som krävs för att genomföra vägavstängningar i alla typer av trafikmiljöer på ett trafiksäkert sätt.

Skyltteknik

Från beställning till montering - vi kan allt inom skyltteknik. Vi tillhandahåller ett helhetserbjudande inom bland annat tillverkning och underhåll av skyltar, vägräcken och portaler.

Trafikanordingsplan, planering och myndighetskontakter

Med vår erfarenhet, bredd och kunskap kan vi ta ett närmast unikt helhetsgrepp för dina uppdrag. Vi har kompetens för att ta hand om alla behov, från planering och framtagande av trafikanordningsplaner till själva arbetet. Vi hjälper även till med tillstånd och myndighetskontakter.