Vinterunderhåll för fastighets­ägare

Mota undan vintern runt din fastighet. Vi erbjuder allt från halkbekämpning, snöröjning och renhållning. Lär mer om vårt vintererbjudande inom uteservice.

Vinterunderhåll runt fastigheten

Svevia har lång erfarenhet av att sköta snöröjning, drift och underhåll av infrastruktur och vägar. Vår expertis har gett oss förtroende att ta helhetsansvar för vinterväghållningen för många kommersiella fastighetsbolag.

Målet är att höja kvaliteten och sänka kostnaderna. Tillsammans med dig som kund kommer vi överens om en standard. Sedan är det vårt ansvar att leva upp till den överenskommelsen.

Vi erbjuder

  • Underhåll av vinterväg

  • Halkbekämpning

  • Snöröjning

  • Jourverksamhet

  • Renhållning

  • Slyröjning

  • Trädfällning

Planera för utekänslan runt din fastighet

Uteservice året runt. En enda leverantör räcker.

Till erbjudandet

Boka in ett expertsamtal om din utemiljö

Behovsanalys och offert ingår.

Fler tjänster inom uteservice

Vi har lång erfarenhet av underhåll och anläggning av mark och park. Läs mer om vad vi kan erbjuda.

Vårunderhåll

Planera för en vårfin utekänsla runt din fastighet. Genom att låta oss sköta om din utemiljö kan du vara säker på att området runt din fastighet håller stilen och utekänslan blir den rätta.

Allt vi gör runt din fastighet.

Vi erbjuder allt från vinterunderhåll, mark- och grönyteskötsel till asfaltering och nyanläggning av gräsmattor och rekreationsytor.