Uteservice. Allt vi gör runt din fastighet.

Vi erbjuder allt från vinterunderhåll och mark- och grönyteskötsel till asfaltering och nyanläggning av exempelvis gräsmattor och rekreationsytor.

Boka expertsamtal

Renhållning

Sopning, tömning av sopkärl etc.

Vinterunderhåll

Snöröjning, halkbekämpning, sopsaltning

Sandupptagning

Sopning, bortforsling

Gräsklippning

Klippning, kantskärning, toppdressning

Plantering

Träd, buskar, perenner, vår-, sommar- och höstblommor

Ogräsrensning

Mekanisk ogräsbekämpning

Häckklippning

Formklippning, underhållsklippning

Beskärning

Buskar, träd

Slyröjning

Slyröjning, gallring

Trädfällning

Med eller utan arborist

Beläggningsunderhåll

Asfalt, sten- och plattsättningar, vägmarkering

Monteringsarbeten

Julgranar, cykelställ, julbelysning, skyltar

Rabatter & gräsmattor

Rabatter, gräsmattor, buskar, träd

Vägar och parkeringar

Gång- och cykelvägar, parkeringsytor

Asfaltering

Fräsning, asfaltering, tankbeläggning

Staket & väghinder

Stängsel, staket, pollare, bommar

Rekreationsytor

Utegym, trivselytor, lekplatser

Trafikanordningar

Skyltar, avspärrningar, TA-planer,
myndighetskontakter

Boka in ett expertsamtal om din utemiljö.

Behovsanalys och offert ingår.

Fler tjänster inom mark- och parkskötsel

Vi har lång erfarenhet av underhåll och anläggning av mark och park. Läs mer om vad vi kan erbjuda.

Vårunderhåll

Planera för en vårfin utekänsla runt din fastighet. Genom att låta oss sköta om din utemiljö kan du vara säker på att området runt din fastighet håller stilen och utekänslan blir den rätta.

Vinterunderhåll

Mota undan vintern runt din fastighet. Vi erbjuder allt från halkbekämpning och plogning till renhållning och slyröjning. Lär mer om vårt vintererbjudande inom uteservice.