Uteservice för fastighetsägare

Allt för din utemiljö - från renhållning och gräsklippning till asfaltering och anläggningsjobb.

Låt din utemiljö hålla stilen

Abonnera på uteservice från Svevia – vinterunderhåll, mark- och grönyteskötsel för fastighetsägare som bryr sig om upplevelsen mellan husen. En leverantör räcker, året runt.

Vinterunderhåll, mark och grönyteskötsel

Som fastighetsägare vill du självklart ge ett bra intryck. Genom att låta oss sköta om din utemiljö kan du vara säker på att området runt din fastighet håller stilen och utekänslan blir den rätta. Att planteringar, gräsmattor, gångvägar, asfaltsytor och uteplatser är välskötta och renhållningen lever upp till såväl dina egna krav som förväntningarna hos besökare, hyresgäster och alla andra som har vägarna förbi. Och inte minst – att snöröjning och halkbekämpning, med eller utan sopsaltning, fungerar som den ska.

Anlägger och asfalterar

Men lika viktigt som att sköta om det löpande underhållet, lika angeläget är det att förnya och utveckla utemiljön över tid. Därför kan du även anlita oss för olika anläggnings-, beläggnings- och asfalteringsarbeten. Vi sätter upp staket, pollare och bommar, utför stenarbeten och anlägger nya rabatter, parkeringar, trivselytor, lekplatser, utegym, gång- och cykelvägar. Vi erbjuder alla typer av asfalteringsjobb, både för slitstarka industriytor till lågtrafikerade parkvägar. Vi har till och med egna fabriker för tillverkning av asfaltmassa, linjefärg, skyltar och miljöanpassad tankbeläggning.

Och genom att vi redan i dag sköter om många av Stockholms parker, gator och torg finns vi alltid nära dig.

En kontakt för all uteservice

Ett samarbete med oss innebär att du får en ingång och kontaktperson till hela vårt serviceutbud. Tillsammans med dig gör vi en behovsanalys och tar fram en underhållsplan för hela eller delar av året – vinter- eller barmarkssäsongen.

Tilläggsarbeten i form av nyanläggning av exempelvis gräsmattor, rekreationsytor, asfaltering och anläggnings- och markprojekt offereras separat.

Några av tjänsterna vi utför runt din fastighet

  • Renhållning

  • Snöröjning

  • Asfaltering

  • Ogräsrensning

  • Anläggningsjobb

  • Gräsklippning

  • Stensättning

  • Trädfällning

  • Sandupptagning

Boka in ett expertsamtal om din utemiljö.

Behovsanalys och offert ingår.

Fler tjänster inom mark- och parkskötsel

Vi har lång erfarenhet av underhåll och anläggning av mark och park. Läs mer om vad vi kan erbjuda.

Parker, fritid och idrott

För oss är det en sport att sköta om, anlägga och underhålla idrottsplatser och tillhörande vägar, parkeringar och kringytor. Vi kan även styra upp trafik och publik vid större tävlingar.

Sköta och anlägga idrottsplatser

Våra medarbetare ser till att växligheten på och runt idrottsanläggningen hålls i schack. Och att belysningar, parkeringar, vägar och publikytor är i topptrim. Vinter som sommar.