Uteservice för fastighetsägare

Allt för din utemiljö - från renhållning, snöröjning och gräsklippning till asfaltering och anläggningsjobb.

Låt din utemiljö hålla stilen

Abonnera på uteservice från Svevia – vinterunderhåll, mark- och grönyteskötsel för fastighetsägare som bryr sig om upplevelsen mellan husen. En enda leverantör räcker, året runt.

En kontakt för all uteservice

Ett samarbete med oss innebär att du får en ingång och kontaktperson till hela Svevuas serviceutbud. Tillsammans med dig gör vi en behovsanalys och tar fram en underhållsplan för hela eller delar av året.

Tilläggsarbeten i form av nyanläggning av exempelvis gräsmattor, rekreationsytor, asfaltering och anläggnings- och markprojekt offereras separat.

Vinterunderhåll

Mota undan vintern runt din fastighet. Vi erbjuder allt från halkbekämpning och plogning till renhållning och slyröjning. Lär mer om vårt vintererbjudande inom uteservice.

Vårunderhåll

Planera för en vårfin utekänsla runt din fastighet. Genom att låta oss sköta om din utemiljö kan du vara säker på att området runt din fastighet håller stilen och utekänslan blir den rätta.

Allt vi gör runt din fastighet.

Vi erbjuder allt från vinterunderhåll, mark- och grönyteskötsel till asfaltering och nyanläggning av gräsmattor och rekreationsytor.

Boka in ett expertsamtal om din utemiljö.

Behovsanalys och offert ingår.

Planera för en vårfin utekänsla runt din fastighet

Som fastighetsägare vill du självklart ge ett bra intryck. Genom att låta oss sköta om din utemiljö kan du vara säker på att området runt din fastighet håller stilen och utekänslan blir den rätta.

Vårunderhåll för fastighetsägare