Mark och park

Vi sköter om grönytor, vägar och parkeringar åt fastighetsbolag, handelsområden, brf, hotell och konferensgårdar.

Våra tjänster inom uteservice

Det som växer måste ansas eller klippas, nytt ska planteras, gammalt ska rensas bort. Sopkärl ska tömmas och lekplatser, gång- och cykelvägar runt bostadshusen ska underhållas, krattas och plogas. Oavsett vilken typ av utomhusyta du vill ha hjälp med sätter vi samman ett serviceerbjudande som passar just dina behov.

Sköta och anlägga idrottsplatser

Våra medarbetare ser till att växligheten på och runt idrottsanläggningen hålls i schack. Och att belysningar, parkeringar, vägar och publikytor är i topptrim. Vinter som sommar.

Parker, fritid och idrott

För oss är det en sport att sköta om, anlägga och underhålla idrottsplatser och tillhörande vägar, parkeringar och kringytor. Vi kan även styra upp trafik och publik vid större tävlingar.

Uteservice för fastighetsägare

Abonnera på uteservice från Svevia – vinterunderhåll, mark- och grönyteskötsel för fastighetsägare som bryr sig om upplevelsen mellan husen. En leverantör räcker, året runt.

Planera för utekänslan runt din fastighet

Uteservice året runt. En enda leverantör räcker.

Till erbjudandet