Mark och park

Vi sköter om grönytor, vägar och parkeringar åt fastighetsbolag, handelsområden, brf, hotell och konferensgårdar.

Våra tjänster inom uteservice

Det som växer måste ansas eller klippas, nytt ska planteras, gammalt ska rensas bort. Sopkärl ska tömmas och lekplatser, gång- och cykelvägar runt bostadshusen ska underhållas, krattas och plogas. Oavsett vilken typ av utomhusyta du vill ha hjälp med sätter vi samman ett serviceerbjudande som passar just dina behov.

Sköta och anlägga idrottsplatser

Våra medarbetare ser till att växligheten på och runt idrottsanläggningen hålls i schack. Och att belysningar, parkeringar, vägar och publikytor är i topptrim. Vinter som sommar.

Parker, fritid och idrott

För oss är det en sport att sköta om, anlägga och underhålla idrottsplatser och tillhörande vägar, parkeringar och kringytor. Vi kan även styra upp trafik och publik vid större tävlingar.

Uteservice för fastighetsägare

Abonnera på uteservice från Svevia – vinterunderhåll, mark- och grönyteskötsel för fastighetsägare som bryr sig om upplevelsen mellan husen. En leverantör räcker, året runt.

Allt vi gör runt din fastighet

Vi erbjuder allt från vinterunderhåll och mark- och grönyteskötsel till asfaltering och nyanläggning av exempelvis gräsmattor och rekreationsytor.

Uteservice för fastighetsägare

Allt för din utemiljö - från renhållning och gräsklippning till asfaltering och anläggningsjobb.

Till erbjudandet