Grus och ballast

Köp grus- och krossprodukter från någon av Svevias ballastanläggningar. Du hittar oss över hela landet.

Hitta din närmsta anläggning

Vårt erbjudande inom grus och ballast

Det är troligt att det finns en ballastanläggning nära dig. Vi finns över hela landet. Vid våra krossanläggningar kan du köpa grus, sand, morän, fyllnadsmassor och krossprodukter för vägbyggen, grundläggning, dränering, järnvägsprojekt och olika typer av anläggningsarbeten. Vi återvinner också asfalt och tar emot schakt- och fyllnadsmassor – betong, jord etc.

Så fungerar en bergtäkt

Årligen används ca 100 miljoner ton stenmaterial för olika typer av byggande i Sverige. Merparten kommer från täkter, resterande från entreprenader där man bryter berg för att göra plan yta, driver tunnlar i berggrunden eller använder återvunnet material. Läs mer om hur det fungerar.

Grus- och krossmaterial

Våra krossanläggningar finns över hela landet. Här hittar du grus- och ballastmaterial för olika typer av projekt och ändamål. Exempelvis fyllnadsmassor och krossprodukter för vägbyggen, grundläggning, dränering, järnvägsprojekt och olika typer av anläggningsarbeten. Här ser du några av de produkter vi erbjuder.

Ett hållbart erbjudande

Svevias ballastverksamhet arbetar för att främja en hållbar utveckling genom att säkerställa ansvarstagande för människor, miljö och ekonomi. Här kan du läsa om hållbarhetsarbetet inom Svevias ballastverksamhet.

Frågor och svar

Vart planerar ni att öppna nya täkter? Hur kommer vi påverkas av bullernivåer? Kommer trafiken i området öka? På denna sida hittar du svar på dessa frågor och många fler.

Hållbarhetsinitiativ

Inom Svevias ballastverksamhet arbetar vi ständigt för att hitta nya lösningar och att utveckla vårt hållbarhetsarbete. Här hittar du några av de hållbarhetsprojekt vi medverkat i.

Några av våra 100 krossanläggningar

Kontakta någon av våra krossanläggningar för att hämta grus, kross och ballastprodukter. Vi har anläggningar i hela landet – från norr till söder.

Hitta våra krossanläggningar