Sand

Sand är ett finkornigt material som bland annat finns naturligt i våra rullstensåsar. Sand är ett viktigt material som ibland används då någonting ska byggas, gjutas eller läggas under en annan beläggning.

Köp sand - för plattläggning, vid blandning av murbruk eller till sandlådan

Användningsområden som halkbekämpning har tidigare varit vanlig men har under senare år till stor del ersatts med fina makadamfraktioner som 2/4 och 4/8. Liksom övriga naturgrusprodukter bör sand om möjligt enbart användas där produkter av bergkross inte är användbara.

Sand kan bland annat användas för plattläggning, vid blandning av murbruk, eller till sandlådan.

Köp sand till sandlåda, för murbruk eller vid plattläggning

Leksand - sand till sandlåda

Leksand benämns ofta även som sandlådesand. Denna typ av sand lämpar sig väl till sandlådor.

Gungsand

Gungsand har dämpande egenskaper och används vanligtvis under gungor och olika typer av klätterställningar.

Putssand

Putssand lämpar sig exempelvis vid putsning av fasader och andra typer av ytbeläggningar.

Några av våra 100 krossanläggningar

Kontakta någon av våra krossanläggningar för att hämta grus, kross och ballastprodukter. Vi har anläggningar i hela landet – från norr till söder.

Hitta våra krossanläggningar

Fler produkter och tjänster inom ballast

Läs mer om vad vi erbjuder inom grus och kross.

Våra krossanläggningar

Svevia har krossanläggningar över hela landet. Här kan du hämta grus och ballast från vårt breda sortiment av krossprodukter. Här nedan hittar du information om sortiment, öppettider och kontaktuppgifter för några av våra största täkter.

Makadam

Makadam kan användas i bärlager, förstärkningslager, dränering, kappilärbrytande skikt men också som slitlager och dekorationslager på gång- och parkeringsytor. Makadam går att få i många färger vilka beror på vilken bergart det är som i sin tur beror på var det är brutet.