Köp grus i Trollhättan

Köp grus vid Assarebo grusterminal, Trollhättan

Besöksadress

Lindebacken 4
461 98 Sjuntorp

Öppettider

Måndag – fredag: 07.00-16.00

Platschef

Bo Persson
072-223 68 70
bo.persson@svevia.se

Order/­försäljning

Elin Wästeräng
010-458 11 13
elin.persson@svevia.se

Utlastning

Hans Niklasson
070-857 90 50

Ett urval av våra produkter

För dagsaktuellt sortiment, kontakta platschefen.

Makadam

Makadam kan användas i bärlager, förstärkningslager, dränering, kappilärbrytande skikt men också som slitlager och dekorationslager på gång- och parkeringsytor. Makadam går att få i många färger vilka beror på vilken bergart det är som i sin tur beror på var det är brutet.

Bergkross

Bergkross finns i en mängd olika storlekar och går under många olika namn beroende på användningsområde. Bergrkoss kan bland annat användas för underhållsgrusning av vägar, planer och parkeringsplatser.

Stenmjöl

Stenmjöl är det finaste materialet som tas fram vid krossning. Stenmjöl används vid fogning av marksten och plattor, justeringar, jordförbättring med mera.

Sand

Sand är ett finkornigt material som bland annat finns naturligt i våra rullstensåsar. Sand är ett viktigt material som ibland används då någonting ska byggas, gjutas eller läggas under en annan beläggning.

Grus i Trollhättan

Köp grus vid Assarebo grusterminal i Trollhättan. Vi erbjuder bland annat stenmjöl, kabelsand och bergkross. Du har även möjlighet att beställa storsäck med hemleverans.

För prisuppgifter, beställning med leverans och dagsaktuellt sortiment samt gällande regler vid avlämnande av massor kontakta platschefen.

Hämta grus med släpkärra eller beställ hemleverans i Storsäck

Hos oss kan du hämta material med släpkärra

Du kan ävenn få material i storsäck med hemleverans. Kontakta oss så får du veta mer.