Köp grus i Ale

Köp grus vid Kilanda krossanläggning, Ale

Besöksadress

Kollanda 411
446 95 Älvängen

Öppettider

Måndag – fredag: 06.30-15.30

Platschef

Emil Andersson
0722 - 24 67 64
emil.x.andersson@svevia.se

Vågkontor/­beställning

Håkan Andersson
070-217 20 89

Ett urval av våra produkter

För dagsaktuellt sortiment, kontakta platschefen.

Makadam

Makadam kan användas i bärlager, förstärkningslager, dränering, kappilärbrytande skikt men också som slitlager och dekorationslager på gång- och parkeringsytor. Makadam går att få i många färger vilka beror på vilken bergart det är som i sin tur beror på var det är brutet.

Bergkross

Bergkross finns i en mängd olika storlekar och går under många olika namn beroende på användningsområde. Bergrkoss kan bland annat användas för underhållsgrusning av vägar, planer och parkeringsplatser.

Stenmjöl

Stenmjöl är det finaste materialet som tas fram vid krossning. Stenmjöl används vid fogning av marksten och plattor, justeringar, jordförbättring med mera.

Sand

Sand är ett finkornigt material som bland annat finns naturligt i våra rullstensåsar. Sand är ett viktigt material som ibland används då någonting ska byggas, gjutas eller läggas under en annan beläggning.

Grus i Ale

Vid Kilanda krossanläggning i Ale köper du närproducerad ballast. Vi erbjuder flera typer av produkter, såsom sand, naturgrus och singel i flera olika dimensioner. Du kan alltid känna dig trygg i att det du får på flaket är väl tesat och att det håller högsta kvalitet. Alla våra produkter är testade och CE-märkta på lokal nivå. Förutom försäljning av ballast och krossprodukter undersöker vi också återvunnet material – allt för ett hållbarare kretslopp.

För prisuppgifter, beställning med leverans och dagsaktuellt sortiment samt gällande regler vid avlämnande
av massor kontakta platschefen.

Hämta grus med släpkärra

Hos oss kan du hämta material med släpkärra.