Köp grus i Lycksele

Välkommen till Svevias krossanläggning Junkaravan i Lycksele

Öppettider

För dagsaktuellt sortiment och öppettider, kontakta platschefen.

PlatschefGrus vid Junkaravan krossanläggning, Lycksele

Vi säljer närproducerad ballast. Och du vet alltid vad du får på flaket. Alla produkter är testade och CE-märkta på lokal nivå. Vi har även möjlighet att ta emot material för återvinning – allt för ett mer hållbart kretslopp.

För prisuppgifter, beställning med leverans och dagsaktuellt sortiment samt gällande regler vid avlämnande av massor kontakta platschefen.