Ärja - Mariefred

Köp grus vid Ärja krossanläggning, Mariefred.

Besöksadress

Skogkvarn Ärja
647 92, Mariefred

Öppettider

För öppettider och utlastning, kontakta platschef.

Platschef

Thomas Eklund
070-687 52 61
thomas.eklund@svevia.se


Grus vid Ärja krossanläggning

Vi säljer närproducerad ballast. Och du vet alltid vad du får på flaket. Alla produkter är testade och CE-märkta på lokal nivå. Vi har även möjlighet att ta emot material för återvinning – allt för ett mer hållbart kretslopp.

För prisuppgifter, beställning med leverans och dagsaktuellt sortiment samt gällande regler vid avlämnande
av massor kontakta platschefen.