Kontaktuppgifter grundläggning, bergförstärkning och sprängning

Kontakta någon av våra specialister

Grundläggning

Jan Axelsson

Arbetschef, grundläggning
070-566 60 61
jan.axelsson@svevia.se

Bergförstärkning och sprängning

Carl Magnusson

Platschef
carl.magnusson@svevia.se
072-715 68 98

Jan-Ove Engström

Platschef
jan-ove.engstrom@svevia.se
070-685 19 85

Max Westling

Arbetsledare
max.westling@svevia.se
070-239 01 83

Göran Rönnblom

Platschef
goran.ronnblom@svevia.se
070-371 23 64

Kontakta oss

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.

Fler tjänster inom berg och grundläggning

Vi har lång erfarenhet av komplicerade grundläggningsuppdrag. Läs mer om vad vi kan erbjuda.

Bergförstärkning och sprängning

Allt inom berg och tunnlar. Vi kan bland annat utföra sprängning, bergförstärkning, skrotning och bergrensning.

Betongkonstruktioner

Vi konstruerar, anlägger och gjuter olika stödmurar, broar, tunnlar, fundament, kajer och andra betongkonstruktioner när områden ska exploateras.